Monday, February 26, 2018
Print

ตอบข้อสงสัย 4 ข้อ “เกษตรพันธสัญญา” เผยผู้ประกอบการแห่จดทะเบียน 88 รายแล้ว

หลังจากที่ “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560” มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญามาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานแห่งใหญ่หรือมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ รวมถึงสามารถแจ้งผ่านในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/contractfarming ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ อยู่ก่อนแล้ว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และครบกำหนดระยะเวลาแจ้งในวันที่...

แก้ซื้อพันธุ์พืชแพง…กรมส่งเสริมฯขอผลิตพันธุ์พืชเอง นำร่อง 10 ศูนย์ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศตั้งกองขยายพันธุ์พืช อย่างเป็นทางการ เตรียมผลิตพืชพันธุ์ดีโดยขยายฐานการผลิตจากศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 10 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานแก่เกษตรกร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
AD-Supers
ad banner_728x90px_251060 ผักกาด

กล้วยหอมคาเวนดิช “สะท้านหนาว” (เกิดเส้นใยสีดำ) จะแก้ไขอย่างไรดี?

ตามที่ “เกษตรโว้ย(VOICE)” ได้นำเสนอข่าว “หนาวนี้…ห่มผ้าให้กล้วย เกษตรกรลาวทำเท่ ห่มผ้านวมกันเลยทีเดียว”  https://www.kasetvoice.com/post/3405 ฟังดูอาจเป็นเรื่องตลก แต่ในความเป็นจริงปัญหานี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว กล่าวคือ กล้วยหอมคาเวนดิชที่ปลูกกันเวลานี้ ทนอากาศหนาวไม่ไหว ทำให้เกิดเส้นใยสีดำ เมื่อลอกเปลือกกล้วยที่ยังเขียวๆจะเห็นชัดเจน ว่ามีเส้นใยสีดำเกิดขึ้น คนจีนเรียกว่าเกิด “โซ่หาง” หากสังเกตจากภายนอกกล้วยจะมีสีด้านๆไม่สดใสเหมือนปกติ และเมื่อกล้วยสุกก็จะมีสีเหลืองคล้ำๆ แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ผลก็คือกล้วยที่เกิด “โซ่หาง” ผู้รับซื้อคนจีนไม่รับซื้อ นี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อคนจีนไม่รับซื้อ ก็ส่งผลกระทบต่อผู้รับซื้อคนไทยและเกษตรกรไทย เป็นผลกระทบที่ตกมาเป็นทอดๆ “วันนี้ปัญหากล้วยโซ่หางได้เกิดขึ้น...

กล้วยหอมคาเวชดิชแจ้งเกิดประเทศไทย นักธุรกิจไต้หวันมั่นใจตลาดกว้างไกล

วงการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชไทยคึกคัก เมื่อนักธุรกิจเกษตรไต้หวัน หุ้นส่วนคนสำคัญบริษัทเพื่อนเกษตรกร(KNOWN-YOU SEED)ลงทุนปลูกที่สุพรรณบุรี เน้นทำตลาดในไทย แต่ก็ไม่ทิ้งส่งออก มั่นใจการปลูกและการบ่มที่ได้คุณภาพ ตรงตามต้นตำรับจะเป็นกล้วยที่ถูกปากถูกใจผู้บริโภคคนไทย... คุณจาง ถัง ไท่ นักธุรกิจเกษตรชาวไต้หวัน ในฐานะกรรมการ บริษัท KNOWN-YOU SEED ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของโลก (บริษัทแห่งนี้ได้ขยายกิจการมาตั้งในประเทศไทยในนามบริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด) และเป็นผู้บริหารอีกหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในไต้หวันและจีน ได้เปิดเผยกับ “เกษตรโว้ย(VOICE)”...
Final AW-BANNERWEB_GDN 728x90
AW-KAS-GDN-324x324

เปิดตัว “บ้านหนองซับสมบูรณ์-บุรีรัมย์” 1 ใน 40 ชุมชนเลี้ยงปลาที่น่าจับตามอง

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ กลับมีอีกหนึ่งความพยายามของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันและฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยทั้งน้ำจืด น้ำทะเล รวมถึงประชาชนรอบชายฝั่ง หน่วยงานนั้นก็คือ “กรมประมง” ธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเน้นรูปแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม ดำเนินการต่อได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ แต่ก่อประโยชน์ให้กับธรรมชาติเศรษฐกิจ และปากท้องของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาล นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กล่าวว่า โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมงเกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน โครงการนี้จะนำแหล่งน้ำของชุมชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาส่งเสริมในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิธีบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงชีพ โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นทางชุมชนจะต้องมีแหล่งน้ำพื้นที่ตั้งแต่ 15-100 ไร่ ใกล้กับหมู่บ้านเพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด...

ADS

ศพก. ทุเรียนปราจีน เจ๋ง! ใครสั่งซื้อทุเรียนต้นไหนมีสิทธิ์ดูแลผ่านระบบไลน์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการลงพื้นที่การจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่...
เว็บไซต์ “DGTFarm” มิติใหม่...สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์

เว็บไซต์ “DGTFarm” มิติใหม่…สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย และในยุคนี้มีสินค้าหลากหลายประเภทที่สามารถ
มก.วิทยาเขตกำแพงแสน จัดยิ่งใหญ่ “งานเกษตรแฟร์ ปี 60” โชว์ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี

มก.วิทยาเขตกำแพงแสน จัดยิ่งใหญ่ “งานเกษตรแฟร์ ปี 60” โชว์ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี

ภาพ / ข่าว : จตุพลเกษตรก้าวไกล เกษตรกรกำแพงแสนปีนี้โชว์นวัตกรรมยิ่ง
AD-น้ำมันงาดำ-v1-1
AD-Supers-v1
AW-KAS-GDN-324x324
AD-ถั่งเช่า-big
AD-เลือดจระเข้-big
f01
AD-ข้าวยีสต์แดง-v1-1
หนาวกายไม่เป็นไร...คูโบต้าห่วงใยสู้ภัยหนาวปีที่ 18 มอบเสื้อ 10,000 ตัว

หนาวกายไม่เป็นไร…คูโบต้าห่วงใยสู้ภัยหนาวปีที่ 18 มอบเสื้อ 10,000 ตัว

เมื่อประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว พื้นที่หลายแห่งของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยหนาวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนทั้งเด็ก
"ซิลิโคเทรซ" ธาตุอาหารปรับปรุงคุณภาพพืช

“ซิลิโคเทรซ” ธาตุอาหารปรับปรุงคุณภาพพืช

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ขอแนะนำ ซิลิโคเทรซ อาหารเสริมปรับปรุงคุณภาพพืช สร้างความสมดุลของแร่ธาตุในกระบวนการเสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยให้พืชได้รับธาตุ
video

ฟอร์ดเลือก “สาวสวนยาง” เป็น “เกษตรคนแกร่ง” คนที่ 4…สู้ราคายางตกต่ำ!

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อกิจกรรมในแคมเปญ “เกษตรคนแกร่ง” ประกาศผลผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมเฟ้นหาเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ความแกร่งอันโดดเด่นในแบบฉบับของตนเอง โดยมี ฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นพาหนะคู่ใจ โดยคุณศิวพร สีหบัณฑ์
AW-KAS-GDN-324x324
AD-ถั่งเช่า-big
AD-เลือดจระเข้-big
เปิดให้ชิมแล้ว "ปลาช่อนมาร์คโคลน" ของดีตลาดพื้นบ้านฯ หน้าวัดม่วง จ.อ่างทอง

เปิดให้ชิมแล้ว “ปลาช่อนมาร์คโคลน” ของดีตลาดพื้นบ้านฯ หน้าวัดม่วง จ.อ่างทอง

ภาพ / ข่าว : จตุพล เกษตรก้าวไกล คุณวโรชา จันทโชติ เจ้าของสวนมะนาววโรชา ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เชิญเครือข่ายเกษตรกรเปิด"ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง" ที่หน้าวัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ ท่ามกลางสายฝนที่ตกปรอยๆ ทั้งวัน (27 ธ.ค. 60) คุณวโรชา กล่าวว่า ตลาดของเราจะเน้นให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกษตรกรรู้จักค้าขาย ซึ่งจะเปิดจริงๆ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เซียนมะนาวอ่างทอง...
AD-Supers-v1
AD-ข้าวยีสต์แดง-v1-1
AD-ถั่งเช่า-big
AD-Supers-v1