วันนี้ทีมงาน ธ.ก.ส.นำโดยคุณสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมเยือนเถ้าแก่ทุย...

“โค้งพันล้าน” ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียน “พ่อสร้าง ลูกสาน ธ.ก.ส. หนุน”

เรื่อง/ภาพ : จตุพล เกษตรก้าวไกล ลุงทุยหรือเถ้าแก่ทุย (คุณประสงค์ ภู่ทอง) เล่าถึงความเป็นมาของโค้งพันล้าน ให้กับทีมงานเกษตรก้าวไกลฟัง ในวันที่เราเดินทางไปเยือนถึงด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พร้อมกับทีมงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาโชคชัย https://youtu.be/xHHTtc0gaa0

กรณีจากสวนสมโภชน์เกาะช้าง เกษตรกรไทยจะใช้ digital technology มาพัฒนาอาชีพได้อย่างไร?

เรื่อง/ภาพ : ลุงพร เกษตรก้าวไกล ในช่วงที่เราจะเข้าสู่ปี 2564 ปีแห่งความหวังของคนทั่วโลก(ไม่เฉพาะคนไทย) เพราะเราเจอปัญหาวิกฤตโควิด 19 ทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจแทบดับสนิท แต่มองในมุมบวก นี่คือการสตาร์ทพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมองว่าเป็นโอกาสของคนตัวเล็กหรือเกษตรกรรายย่อยได้หรือไม่ คำตอบอยู่ที่พวกเราทุกคน คุณสมโภชน์ ทัศมากร...

“แสบ กมลวรรณ” เกษตรกรที่เป็นมากกว่าเกษตรกร กับครึ่งไร่คลายจน แนวคิดเพื่อพัฒนาของธ.ก.ส. ภาคตะวันตก

เรื่องโดย : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล “จาก “โครงการครึ่งไร่คลายจน” ของสำนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ได้เข้ามาสนับสนุนให้ไร่แสงสกุลรุ่งของเรา นับเป็นการสร้างประโยชน์ให้อย่างมาก เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ จากการปลูกพืชที่มากชนิดขึ้น ทำให้เรามีรายได้เพิ่มทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี”
ได้เก็บผลไม้ในสวนด้วยตนเอง

ธ.ก.ส.ชวนเที่ยว..มากอดความสุขกับต้นไม้กอดกัน ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ จ.ราชบุรี

เรื่อง/ภาพ : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล “คลองดำเนินสะดวก” ลำน้ำสำคัญที่ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรริมสองฝากเท่านั้น แต่ยังเป็นทางน้ำประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงดำริให้ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการค้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...
งาน “ชาตินิยม กะพงไทย” ครั้งที่ 2video

เปิดแล้วงาน “ชาตินิยม กะพงไทย” ครั้งที่ 2 จัดปลากะพงคุณภาพจากเกษตรกรส่งถึงมือคุณ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน“ชาตินิยม กะพงไทย” หรือ “Seabass Fair” ครั้งที่ 2 เพื่อปลุกกระแสชวนบริโภคปลากะพงไทย หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยกระจายผลผลิตปลากะพงขาวหลังเกษตรกรประสบปัญหาราคา...
video

ปรากฏการณ์ “ไอ้แจ้” 1 ล้านวิว..ฉุดเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคัก!!

เรื่อง : เด็กเกษตรโว้ย ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน การแข่งขันเสียงไก่แจ้ที่ติดป้ายบอกไว้ตรงด้านขวามือทางเดินเข้างาน “100 ปี ฟาร์มบางเบิด จุดกำเนิดเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย” ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร คณะเกษตร กำแพงแสน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้ทำให้ผมเอ๊ะใจแม้แต่น้อย...
สศช. เผยกรณีศึกษา "ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะในมันสำปะหลังในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

สศช. เผยกรณีศึกษา “ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะในมันสำปะหลังในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2565) ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย นิยามของเกษตรอัจฉริยะไม่ชัดเจนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการดูแลนโยบายเกษตรอัจฉริยะอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร...
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

สศช. ชี้ขับเคลื่อน “เกษตรอัจฉริยะ” ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน

ในปี 2562 – 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้เลือกประเด็น  “การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)” มาทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันกลไกให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กล่าวถึงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ว่าเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลุยสหกรณ์การเกษตรโพธาราม

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชน ลุยสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นายสมเกียรติ วงศ์สอน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด และคณะให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/216009976488715/ หัวใจสำคัญในการนำคณะสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรกรโพธารามในครั้งนี้ คือการที่สหกรณ์แห่งนี้ประสบความสำเร็จในการนำ...
ม้ามืด!! ขนุนแชมป์ผลไม้เติบโตไวยอดส่งออกพุ่งทะลุ 7 หมื่นตัน

ม้ามืด!! ขนุนแชมป์ผลไม้เติบโตไวยอดส่งออกพุ่งทะลุ 7 หมื่นตัน

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าจัดคิวส่งรายชื่อสวน GAP พร้อมโรงคัดบรรจุ GMP การันตีคุณภาพ 4 ผลไม้ไทย กล้วย มะพร้าว สับปะรด และขนุน ประกาศเพิ่มในเว็บไซต์จีน จับตาขนุนไทยม้ามืดโตไวในแดนมังกร ส่องยอดส่งออกขนุนปี 62 สูงถึง 75,556 ตัน พุ่งแซงปี 61 กว่า...