video

นายอำเภอทึ่ง!…เกษตรกรโคราชปลูกใบบัวบกใต้ต้นไม้ผลส่งขายเดือนละ 5 หมื่นบาท

ลูกทุเรียน กว่าจะให้ผลผลิตก็ต้องใช้เวลาเป็นปี เกษตรกรคนเก่งเมืองย่าโมโคราชรอไม่ไหว หาพืชมาปลูกแซมเพื่อหารายได้ไปพลางๆ พบว่าใบบัวบกปลูกขึ้นง่าย แถมตลาดก็ไม่ยากนัก ส่งขายมีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาท จนนายอำเภอและเกษตรอำเภอต้องออกไปดู… นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ให้ความสนใจ โดยมีนายเสวย แอบกิ่ง กำลังให้ข้อมูล นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรแบบผสมผสานของนายเสวย แอบกิ่ง อายุ 52 ปี...