อื่นๆ

แถลงข่าวจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม ที่สวนสามพราน

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 “ช้อปเปลี่ยนโลก” ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล

สามพรานโมเดล ร่วมกับ จ.นครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กรมการค้าภายใน บริษัทแล็ปอาหารยั่งยืน ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เกษตรกรอินทรีย์ และเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จากทั่วประเทศ จะได้ร่วมกันจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่...
video

พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ยกขบวนโปรโมทงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ยกขบวนเดินสายทั่วกรุงเทพฯ เพื่อโปรโมทงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร" Pathum Thani Food Innopolis Contest 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 เมืองสุขสยาม ชั้น G ณ ไอคอนสยาม งานนี้ทางจังหวัดได้ขนผู้ประกอบการอาหารที่มีผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นชื่อของจังหวัด และนวัตกรรมอาหารต้นแบบที่พร้อมต่อยอดเชิงธุรกิจ มาจำหน่ายและจัดแสดงในงานกันเพียบนับ 100 รายการเลยทีเดียว
ยกเลิกพาราควอต ชาวสวนผลไม้จันทบุรีผวา กระทบส่งออกแสนล้านบาท แนะทางออกไร้ข้อขัดแย้ง

ยกเลิกพาราควอต ชาวสวนผลไม้จันทบุรีผวา กระทบส่งออกแสนล้านบาท แนะ 4 ทางออกไร้ข้อขัดแย้ง

นายเชิดชัย จิณะแสน เกษตรกรต้นแบบ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบายว่า สารเคมีทั้งสามชนิด ใช้ในประเทศไทยมาประมาณ 50 ปีที่แล้ว โดยไม่เสียภาษีนำเข้า เพราะต้องการลดราคาต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกร และทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางการเกษตรระดับต้นของโลก มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีการใช้สารเคมีเข้ามาเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ดั้งนั้น เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้เป็นปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สภาพภูมิอากาศของไทย ง่ายต่อการเกิดโรค แมลง และวัชพืช ประกอบกับระบบชลประทานไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน เดิมเกษตรกรต้องเผาหญ้าหรือวัชพืชก่อนทำเกษตร และใช้สารเคมีเกษตรเพื่อควบคุมวัชพืชนอกเขตพื้นที่ชลประทาน และเมื่อทางการสั่งงดการเผา เกษตรกรจึงต้องใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช และหากห้ามเผาหญ้าและห้ามใช้สารเคมี เกษตรกรจะทำเช่นไร ดังนั้น จึงเสนอแนะ 4...
ตามหาอะโวคาโด กับฟอร์ด เรนเจอร์...ตะลึงสวนคุณแดงปากช่อง กิโลละ 300 บาท

ตามหา อะโวคาโด กับฟอร์ด เรนเจอร์…ตะลึงสวนคุณแดงปากช่อง กิโลละ 300 บาท

ในช่วงระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ฟอร์ด ประเทศไทย กับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม "ฟอร์ด เรนเจอร์ แกร่งทุกงานเกษตร" นำคณะสื่อมวลชนเกษตรและเกษตรกรเดินทางเยี่ยมชมสวนเกษตร 2 วัน 3 ภาค 3 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี และนครราชสีมา...
ประชุมวิชาการ สวก.2562 “Disruptive จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร”

ประชุมวิชาการ สวก.2562 “Disruptive จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดประชุมวิชาการ  สวก. 2562 เปิดเวทีวิชาการด้านการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ เชิญนักวิจัยและนักวิชาการด้านการเกษตรจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  พร้อมโชว์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรกว่า 150 โครงการ ที่พร้อมนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำการเกษตร เมื่อวันอังคารที่...
สยามคูโบต้า ห่วงใยเกษตรกรน้ำท่วม มอบถุงยังชีพ 4,200 ชุด...ดูแลจักรกลเกษตรให้ด้วย

สยามคูโบต้า ห่วงใยเกษตรกรน้ำท่วม มอบถุงยังชีพ 4,200 ชุด…ดูแลจักรกลเกษตรให้ด้วย

สยามคูโบต้า นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย และพนักงานจิตอาสาในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคอีสานตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร พิษณุโลก และพิจิตร มอบถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 4,200 ชุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงครั้งใหญ่ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายในหลายอำเภอ OLYMPUS DIGITAL...
ธ.ก.ส.จัดให้ 5 พันล้าน “ปลูกป่าสร้างรายได้” นำร่อง 11 จังหวัด 500,000 ไร่

ธ.ก.ส.จัดให้ 5 พันล้าน “ปลูกป่าสร้างรายได้” นำร่อง 11 จังหวัด 500,000 ไร่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อปลูกป่าสร้างรายได้ เพื่อสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านและชุมชน สามารถช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ป่าไม้ถูกบุกรุกมากที่สุดและเป็นป่าต้นน้ำ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก และเลย ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด...
ฮือฮา!! ประกวดอาหารใต้ “หรอยจังหู้” ได้แชมป์ปี 2562 ขึ้นแท่นรับรางวัลกันเลย

ฮือฮา!! ประกวดอาหารใต้ “หรอยจังหู้” ได้แชมป์ปี 2562 ขึ้นแท่นรับรางวัลกันเลย

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประกวดอาหารปักษ์ใต้ “หรอยจังหู้” โดยมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารชั้น 2 สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ...
ปัญหาปลากะพงราคาตกต่ำ

กรมประมง ชี้เหตุปลากะพงราคาตกต่ำ ย้ำจะร่วมแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาปลากะพงขาวราคาตกต่ำ หลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว จากข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ขอให้ยุติการนำเข้าปลากะพงขาวจากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3...
แทรกเตอร์คูโบต้าช้างศึกvideo

แทรกเตอร์ “คูโบต้าช้างศึก” มีอะไรใหม่บ้าง? (รุ่นเชียร์ทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทย)

วันที่ 27 สิงหาคาคม 2562-สยามคูโบต้าเปิดแถลงยอดขายครึ่งปีแรก ปี 2562 เติบโต 9% มั่นใจปิดปีด้วยยอดขายกว่า 60,000 ล้านบาท และตั้งเป้าแตะ 100,000 ล้านบาท ใน 5 ปี...(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://bit.ly/2ZDIY1K) บรรยากาศในช่วงแถลงข่าวเปิดตัว คูโบต้าช้างศึก