แนะวิธีดูแลผลทุเรียนในช่วงแล้ง..ระวังหนอนเจาะ-น้ำต้องถึงจริงๆ

แนะวิธีดูแลผลทุเรียนในช่วงแล้ง…ระวังหนอนเจาะ-น้ำต้องถึงจริงๆ

ในช่วงที่อากาศร้อน และมีฝนตกในบางพื้นที่แบบนี้...กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียน มักพบการเข้าทำลายในช่วงที่เก็บผลผลิตทุเรียนรุ่นแรกและผลทุเรียนรุ่นที่ 2 ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต จะพบการเข้าทำลายตั้งแต่ผลทุเรียนยังเล็กอายุประมาณ 2 เดือน จนกระทั่งผลโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ทำให้ผลทุเรียนเป็นแผล ผลอาจเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ หากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล จะทำให้บริเวณนั้นเน่าเมื่อผลสุก โดยจะสังเกตเห็นมูลและรังของหนอนได้อย่างชัดเจนที่บริเวณเปลือกผลทุเรียน มีน้ำไหลเยิ้มเมื่อผลทุเรียนใกล้แก่ หนอนจะเข้าทำลายผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยว ๆ เพราะผีเสื้อตัวเต็มวัยชอบวางไข่ในบริเวณรอยสัมผัสนี้ ถ้าผลทุเรียนที่มีรอยแมลงทำลาย จะส่งผลทำให้ผลผลิตทุเรียนขายไม่ได้ราคา วิธีแก้ไข...หากพบรอยทำลายของหนอนเจาะผลทุเรียน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง จากนั้น ให้ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป...
ชวนกินหมูสู้วิกฤตราคา...ตั้งเป้าหมูหัน 100,000ตัว ช่วยลดจำนวนให้น้อยลงได้

กินหมูสู้วิกฤตราคา! “ตั้งเป้าหมูหัน 100,000ตัว” ช่วยลดจำนวนหมูให้น้อยลงได้

เป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้ว ที่ราคาหมูไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เริ่มเห็นเค้าลางมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมยังไม่มีการรวบรวมผู้ประกอบการและขนาดการผลิต จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งอุตสาหกรรมที่มีอยู่ประมาณ 195,000 ราย ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ ปริมาณหมูเกินความต้องการ ณ วันนี้มีการคาดกันว่าประเทศไทยมีแม่พันธุ์หมูประมาณ 1.3-1.4 ล้านตัว ซึ่งระดับแม่พันธุ์ที่ทำให้เกิดความสมดุลของผลผลิตไม่ควรเกิน 1 ล้านตัว เท่ากับมีแม่หมูเกินอยู่ประมาณ 3-4 แสนตัว ส่งผลให้มีผลผลิตลูกหมูขุนออกมาเกินความต้องการของตลาดวันละ...
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ พร้อมคณะร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่video

ดูวิธีปลูกป่าของรัฐมนตรี-ยักษ์ “ป่าเป็นต้นทุนความชื้นทำฝนหลวง” (มี 2คลิป)

กรมฝนหลวงฯ น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ร่วมเพิ่มผืนป่าให้กับประเทศไทย พร้อมอนุรักษ์ป่าไม้ สร้างระบบนิเวศ และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น... เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร (หรือที่เรียกขานว่าอาจารย์ยักษ์)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ...
ปุ๋ยคอนโด-โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ “เสกใบไม้เป็นเงิน”...นิสสันจัดให้โลละ 999 บาท

ปุ๋ยคอนโด-โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ “เสกใบไม้เป็นเงิน”…นิสสันจัดให้โลละ 999 บาท

ณ แก้วพะเนาว์ออร์แกนิกฟาร์ม ของคุณพงษ์พัฒน์(ปลิว) แก้วพะเนาว์ เกษตรกรต้นแบบของ จ.มหาสารคาม ไม่ได้มีให้ชมแค่ “กลวิธีปลูกผัก 7 ชนิด 7 แถว ในแปลงเดียวกัน” แต่ยังได้ชมวิธีการทำปุ๋ยหมักที่เรียกว่า “ปุ๋ยคอนโดอินทรีย์” ปุ๋ยที่คุณปลิวให้การส่งเสริมและเลือกใช้กับการปลูกผัก(นำมาปรับปรุงบำรุงดิน) โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง แต่ได้ถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการผลิต... “วิธีการทำปุ๋ยแบบนี้เราเรียกว่าปุ๋ยหมักอินทรีย์ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1...
เกษตรกรไก่งวงเฮ! เทสโก้โลตัสรับซื้อ-แถมให้งบพัฒนาไก่งวงอีก 1 ล้านบาท

เกษตรกรไก่งวงเฮ! เทสโก้โลตัสรับซื้อ-แถมให้งบพัฒนาไก่งวงอีก 1 ล้านบาท

เทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ สนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง จังหวัดมหาสารคาม มอบงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐานระดับ GMP ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไก่งวงชำแหละแล้วและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปในอนาคต นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร โดยในช่วงเวลา 2...
เกษตรกรสิงห์บุรีมั่นใจ! “ลดพื้นที่นามาปลูกพืชหลากหลาย...มีรายได้ดีกว่าทำนา 3 เท่า”

เกษตรกรสิงห์บุรีมั่นใจ! “ลดพื้นที่นามาปลูกพืชหลากหลาย…มีรายได้ดีกว่าทำนา 3 เท่า”

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังโดยหันมาปลูกพืชหลากหลายทดแทน โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ในพื้นที่เป้าหมาย 53 จังหวัด รวม 450,000 ไร่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชหลากหลายผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)...
รู้ไหม! "แม่หอบ" ตัวสีแดงๆ ช่วยเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ชายเลนภาคใต้

รู้ไหม! “แม่หอบ” ตัวสีแดงๆ ช่วยเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ชายเลนภาคใต้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ศึกษา "แม่หอบโมเดล" เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่า 50 ชนิด รวมทั้ง นก แมลง และสัตว์ทะเลหน้าดิน ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน "แม่หอบ"เป็นสัตว์น้ำประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวสีแดงเข้มอมน้ำตาลเป็นปล้อง ๆ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ พบมากในพื้นที่ป่าชายเลนทางภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามัน...
“ธนาคารปูไข่โซลาร์เซลล์”...ปูม้าจะต้องอยู่คู่ลูกหลานไทยอย่างยั่งยืน (มีคลิป)video

“ธนาคารปูไข่โซลาร์เซลล์”…ปูม้าจะต้องอยู่คู่ลูกหลานไทยอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

งานเกษตรแห่งชาติ (เกษตรแฟร์) ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วันที่ 26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2561) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำหน่วยงานในสังกัด จำนวน 22 หน่วยงาน มาโชว์ผลงานและศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” อย่างเช่น กรมประมง...
“เกษตรแฟร์ไม่ได้มีแค่มะขามหวาน” งานใหญ่แห่งปีของคนเกษตรมาถึงอีกแล้ว

“เกษตรแฟร์ไม่ได้มีแค่มะขามหวาน” งานใหญ่แห่งปีของคนเกษตรมาถึงอีกแล้ว

แถลงข่าวกันไปแล้ว “งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2561” ซึ่งในปีนี้นั้นได้ร่วมจัดกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกลายเป็นงาน “เกษตรแห่งชาติ” คือยิ่งใหญ่กำลังสอง โดยเฉพาะในแง่ของสาระความรู้แน่นปึ๊ก คึกคักอย่างแน่นอน! ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ(เกษตรแฟร์) ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3...
ด่วนจี๋!!...บ่อจิ๋ว 45,000 บ่อ ที่กรมพัฒนาที่ดิน “จะขุดให้” ใครมีสิทธิ์บ้าง?

ด่วนจี๋!!…บ่อจิ๋ว 45,000 บ่อ ที่กรมพัฒนาที่ดิน “จะขุดให้” ใครมีสิทธิ์บ้าง?

หมายเหตุ-เกษตรโว้ย(VOICE) : ใกล้หน้าแล้งของทุกปี ทำให้คิดกันอีกแล้วว่าปีนี้น้ำแล้งหรือน้ำดี เพราะน้ำคือชีวิต หากมีน้ำเกษตรก็ไปได้ดี และในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีนโยบายชัดเจนว่าจะสามารถขุดบ่อน้ำให้ได้จำนวน 45,000 บ่อ และทันทีที่ข่าวออกมาก็สอบถามกันว่ามีเงื่อนไขอย่างไร อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงขอนำข้อมูลตรงจากกรมพัฒนาที่ดินมาเผยแพร่โดยไม่มีการตัดตอนใดๆ ดังนี้ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน "บ่อจิ๋ว" ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 45,000...