ปฏิรูปทิศทางพัฒนาข้าวไทย ต้องหนีคู่แข่ง-ไม่ผลิตข้าวแบบเดิม

ปฏิรูปทิศทางพัฒนาข้าวไทย “ต้องหนีคู่แข่ง-ไม่ผลิตข้าวแบบเดิม”

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุม “การปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง ได้ร่วมหารือกันถึง
นายกฯนำทีม "จับกบ" ชมสัมมาชีพชุมชนโคราช...สร้างรายได้ยั่งยืน

นายกฯนำทีม “จับกบ” ชมสัมมาชีพชุมชนโคราช…สร้างรายได้ยั่งยืน

เรื่อง/ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22...
เกษตรกรสวนปาล์มเฮ! รัฐไฟเขียว “ตั้งกองทุนปาล์มฯ” ย้ำชัด “ไม่แทรกแซงราคา”

เกษตรกรสวนปาล์มเฮ! รัฐไฟเขียว “ตั้งกองทุนปาล์มฯ” ย้ำชัด “ไม่แทรกแซงราคา”

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมความพร้อมหลังรัฐบาลเห็นชอบให้ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้ร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมันฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบสู่เสถียรภาพอย่างยั่งยืน ย้ำหลักสำคัญ ไม่ใช้เงินกองทุนฯ ไปแทรกแซงราคาทำลายกลไกตลาด พร้อมรุกการดำเนินงานทันทีที่ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันฯ ผ่าน
ม.เกษตรโชว์ "ข้าวขาหมูกระป๋อง" ในงานปั้นนักวิจัยภาคเอกชน

ม.เกษตรฯโชว์ “ข้าวขาหมูกระป๋อง” ในงานปั้นนักวิจัยภาคเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดมอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยรูปแบบและวิธีการใหม่เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนมีนักวิจัยที่สามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องพึงพาที่ปรึกษา หรือนักวิจัยจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร”
งาน"เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" 16-20 ส.ค. นี้ ณ สวนลุมฯ

งาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” 16-20 ส.ค. นี้ ณ สวนลุมฯ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค. 2560 กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินโครงการ “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอันที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค. 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
ประชุมเวที ITRC และ IRCo’s BoD ร่วมกันเสนอมาตรการแนวทางการเพิ่มราคายาง

ราคายางยังมีหวัง! 3 ประเทศผู้ผลิตยางโลก เตรียมแผนส่งเสริมใช้ยางยั่งยืน

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมเวที ITRC และ IRCo’s BoD ร่วมกันเสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง จากข้อมูล GDP ทั่วโลก และประเทศผู้ใช้ยางปรับตัวสูงขึ้น เน้นมาตรการระยะยาวเพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศผู้ผลิตเองให้มากยิ่งขึ้น ทั้งรัฐบาลไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สามประเทศต่างมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดและราคายางว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐาน ย้ำให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว
นายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานสหกรณ์เกลือโคกขาม ถ่ายรูปกับเกษตรกร พร้อมชูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแปลงใหญ่นาเกลือ

เกิดแล้ว! “แปลงใหญ่นาเกลือ” กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนมูลค่าเพิ่ม…เกษตรกรเฮ

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนเกษตรกรทำ “แปลงใหญ่นาเกลือ” ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้นำแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดในรูป
พช.รุกจัดตั้ง โอทอปเทรดเดอร์ นำร่อง 10 แห่ง" ยกระดับสินค้าสู่สากล

พช.รุกจัดตั้ง “โอทอปเทรดเดอร์” นำร่อง 10 แห่ง-ยกระดับสินค้าสู่สากล

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตลอด 16 ปีที่ผ่านมาปัญหาหลักของสินค้าโอทอป คือ ช่องทางการตลาด โดยอดีตการขายสินค้าเป็นไปในลักษณะการจัดงานเป็นช่วง ขาย 10 วัน 20 วัน แล้วก็หยุด กรมการพัฒนาชุมชน จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างตัวเชื่อมขึ้นมา เรียกว่า “โอทอป เทรดเดอร์ (OTOP...
กรมปศุสัตว์เปิดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย”…ใส่ใจสัตว์โลก 4 ส.ค. 60 นี้

กรมปศุสัตว์เปิดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย”…ใส่ใจสัตว์โลก

น.สพ.สรวิศ ธานีโต (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย : 4 สิงหาคม 2560” ปีนี้จัดกิจกรรม “สัตวแพทย์ไทยใส่ใจสัตว์โลก : สุขภาพสัตว์ สุขภาพเรา สุขภาพโลก” เชิญชวนคนรักสัตว์ร่วมกิจกรรม
ก.เกษตรฯ จับมืออิมแพ็ค จัดงาน "SIMA ASEAN Thailand 2017" พัฒนาเกษตร

ก.เกษตรฯ จับมืออิมแพ็ค จัดงาน “SIMA ASEAN Thailand 2017” พัฒนาเกษตรไทย

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เตรียมโชว์ผลงาน “นวัตกรรมเกษตรไทยสู่ Thailand 4.0” พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรให้เกษตรกรไทย หนุนสร้างโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์