อยู่ที่ไหนก็สั่งซื้อได้! สหกรณ์ผนึกกำลัง กระจายลำไยช่วยเกษตรกรภาคเหนือ
เจ้าหน้าที่กำลังบรรจุลำไย

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี เกษตรกรผู้ปลูกลำไยต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและเกิดกระจุกตัว ซึ่งในปีนี้สภาพอากาศมีฝนตกชุก ส่งผลให้ลำไยแทงช่อดอกมากกว่าปกติ และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงกว่า 6 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 44.60

กรมส่งเสริมสหกรณ์ผนึกกำลัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ผนึกกำลัง

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก ทั้งการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ามาเป็นกลไกในการรองรับและกระจายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก

​โดยในปี 2560 กรมฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน และเครือข่ายสหกรณ์ โดยตั้งเป้ากระจายผลผลิตออกจากพื้นที่ รวม 1,300 ตัน ประกอบด้วย บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ลงนามซื้อขายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จำนวน 450-500 ตัน กระจายสู่ห้างเทสโก้ โลตัส บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด จำนวน 350 ตัน เพื่อกระจายสู่ห้างแมคโครทุกสาขา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด กระจายลำไยผ่านช่องทาง Call Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com แอปพลิเคชั่น http://thailandpostmart.com และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 16 สิงหาคม 2560

นอกจากนี้ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ได้ตกลงซื้อลำไยร่วงจากสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวน 450 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตร 8 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เข้ามาเป็นตัวกลางในรวบรวมผลผลิตและช่วยดึงราคาผลผลิตของสมาชิกให้สูงขึ้น ประกอบด้วย สกก.ประตูป่า จำกัด, สกก.ส่งเสริมป่าซาง จำกัด จ.ลำพูน สกก.แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จ.แพร่ จำกัด สกก.ห้วยมะนาว จำกัด, สกก.ศุภนิมิตยางคราม จำกัด สกก.สันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ สกก.ส่งเสริมป่าซาง จำกัด จ.ลำพูน สกก.ป่าแดด จำกัด จ.เชียงราย สกก.เชียงกลาง จำกัด,สกก.ท่าวังผา จำกัด และสกก.ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จ.น่าน

​ซึ่งขณะนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการรวมรวบผลผลิตจากสมาชิกแล้วจำหน่ายผ่านพันธมิตรทางการค้า ทั้งห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ และเครือข่ายอื่นๆ กว่า 660 ตัน นอกจากความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้ว ยังมีเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ มีการสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์แล้วรวม 23.5 ตัน โดย 1 สิงหาคม 2560 นี้ จะเริ่มกระจายลำไยคุณภาพจากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในภาคเหนือสู่เครือข่ายสหกรณ์ทุกจังหวัด เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง