“ม.เกษตรฯ รวมใจรับมอบของบริจาค สู้ภัยน้ำท่วม”...ส่งต่อพี่น้องประชาชน จ.สกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ เพื่อส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนจ.สกลนคร

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผจก.ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ผอ.กองกลาง ร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ เพื่อส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนจ.สกลนคร แล้วเช้าวันนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงของบริจาค จากผู้ใจบุญเพื่อส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนจ.สกลนคร
เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงของบริจาค จากผู้ใจบุญเพื่อส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนจ.สกลนคร

ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่าน และขอขอบพระคุณศิษย์เก่าเค ยู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ

เจ้าของกิจการโลจิสติกที่ส่งรถบรรทุก10 ล้อ มาให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ

ถ่ายรูปร่วมก่อนออกเดินทางร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ
ถ่ายรูปร่วมก่อนออกเดินทางร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ

ขอบคุณกองยานพาหนะฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ

พาหนะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ เพื่อส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนจ.สกลนคร
พาหนะ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมให้กำลังใจการทำงานรับมอบของบริจาคจากผู้ใจบุญ เพื่อส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนจ.สกลนคร