คุณวชิรวัฒน์ อังศพานิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด ผู้คิดประดิษฐ์โดรนเพื่อการเกษตร
คุณวชิรวัฒน์ อังศพานิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด ผู้คิดประดิษฐ์โดรนเพื่อการเกษตร

อิมแพ็ค คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็คซีม่า ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมทัพด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตรที่เหมาะสมกับความต้องการในภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานระดับสากล และจัดพื้นที่แสดงการสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

อิมแพ็ค คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็คซีม่า ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมทัพด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017
อิมแพ็ค คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็คซีม่า ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมทัพด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

กระทรวงเกษตร โชว์นวัตกรรม 4.0

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงรู้สึกยินดีในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดแสดงผลงานงานวิจัย ที่โดดเด่นและใหม่ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่รวบรวมผลงานมาจากกรมวิชาการเกษตร เช่น เครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ งานวิจัยพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง งานวิจัยมันฝรั่งพันธุ์ใหม่ งานวิจัยด้านสารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศและนวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น รวมถึงจัดสัมมนาในหัวข้อ“นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรไทย เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ระดับสากล ซึ่งงาน SIMA ASEAN จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ให้เกิดความรวดเร็วในเกษตร 4.0”

เสวนาพิเศษหัวข้อ  "เปิดมุมมองอุตสาหกรรมเกษตร" จากซ้ายคุณเรวัต สังข์ช่วย ผู้ดำเนินรายการ
เสวนาพิเศษหัวข้อ “เปิดมุมมองอุตสาหกรรมเกษตร” จากซ้ายคุณเรวัต สังข์ช่วย ผู้ดำเนินรายการ

สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรบนแปลงจริง

มร.ซาจิด อูเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand  2017 ได้มุ่งเน้นการแสดงสินค้าเครื่องจักรกล เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การทำการเพาะปลูกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ไฮไลท์ในปีนี้ได้แก่ แปลงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร ที่แรกที่เดียวในเมืองไทยที่นำเครื่องจักรแบรนด์ชั้นนำมาสาธิตในการทำงานที่จริง  โดรนพาวิลเลียนและเวิร์กชอป ที่รวบรวมเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ยังมีพาวิลเลียมนานาชาติจากหลายหลายประเทศ อาทิ  จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และตุรกี เป็นต้น  เพื่อช่วยเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพทางการค้าและอุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียนไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

โดรนเพื่อการเกษตร
โดรนเพื่อการเกษตร

ม.เกษตรฯ จำลองงาน “มินิเกษตรแฟร์”

ผศ.ดร.รัชด ชมภูนิชรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงการร่วมงานในปีแรกกับงาน SIMA ASEAN 2017 ว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นแกนนำในการพัฒนาคลัสเตอร์ด้านเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรหรือนวัตกรรมการเกษตรก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น งาน SIMA ASEAN จะเป็นช่องทางในการกระจายองค์ความรู้และนวัตกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ  สำหรับการจัดงานปีนี้มหาวิทยาลัยฯ  เข้ามามีบทบาทในการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางการเกษตรเพื่อการส่งเสริมความรู้พัฒนาภาคเกษตรไทยที่มีศักยภาพในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะงาน  “มินิเกษตรแฟร์” จะจัดขึ้นเป็น โซนพิเศษ ณ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี เพื่อจัดแสดงและขายสินค้าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงการจัดการสัมมนาทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ”

รีโมทควบคุมโดรนเพื่อการเกษตรโดยใช้ Tablet เป็นจอมอนิเตอร์
รีโมทควบคุมโดรนเพื่อการเกษตรโดยใช้ Tablet เป็นจอมอนิเตอร์

มั่นใจดึงผู้ร่วมงานต่างประเทศ 2 หมื่นคน

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บมีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เนื่องจากทีเส็บมีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ซึ่งในปีนี้งาน  SIMA ASEAN Thailand ได้รับการคัดเลือกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) ในด้านงานแสดงสินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เราคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้แสดงงานจากในประเทศและต่างประเทศ กว่า 20,000 คน โดยมีการสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ 160 ล้านบาท สามารถขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง”

คุณวชิรวัฒน์ อังศพานิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด โชว์สิงประดิษฐ์โรนเพื่อการเกษตร
คุณวชิรวัฒน์ อังศพานิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด โชว์สิงประดิษฐ์โรนเพื่อการเกษตร

อนึ่ง SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม และ แอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียนไว้อย่างครบครัน สามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com