เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเฮ!...กรมประมง คุ้มครองผู้ที่ขึ้นทะเบียน...ซื้อ-ขายเป็นกุ้งเนื้อได้แล้ว
ประกาศราชกิจจานุเบกษา คุ้มครองผู้ที่ขึ้นทะเบียนเลี้ยงกุ้งก้ามแดงซื้อ-ขายเป็นกุ้งเนื้อได้แล้ว

สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ยังคงมีข่าวออกมาเป็นระลอกๆ ทั้งด้านบวก ด้านลบ ทำให้มือใหม่ที่คิดจะเลี้ยงขาดความมั่นใจ แต่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงมืออาชีพยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน…

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ล่าสุดนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมประมง ว่าด้วยเรื่องกำหนดให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

(รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ ตามภาพประกอบ)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 4
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 4

เกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น “เกษตรก้าวไกล” และ “เกษตรโว้ย” ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเปิดเผยจาก คุณประทีป มายิ้ม นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง บอกว่าหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ออกมา รู้สึกดีใจที่กรมประมงยินยอมผ่อนปรนมากขึ้น จากเดิมที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้คนเลี้ยงกล้าๆกลัวๆ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 3 (ซึ่งมีการแก้ไขตามฉบับที่ 4)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 3 (ซึ่งมีการแก้ไขตามฉบับที่ 4)

“จากประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 4 สรุปได้ว่า เลี้ยงแบบเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปต้องขึ้นทะเบียน (เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำควบคุม) เช่นเดียวกับร้านขายกุ้งสวยงามทุกแห่งต้องขึ้นทะเบียน ส่วน ร้านอาหารที่เตรียมไว้เพื่อขายเป็นอาหารเพื่อประกอบเป็นอาหาร (เช่น แม็คโคร โรงแรม ร้านอาหาร แม่ค้าตลาดนัดทั่วไป) ไม่ต้องขึ้นทะเบียน เพราะไม่ถือเป็นการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์…”

“ถือว่ากุ้งก้ามแดงเนื้อเพื่อการบริโภคเกิดขึ้นได้จริงๆ ตามประกาศกรมประมงได้แล้วอย่างแท้จริงครับ”

คุณประทีป มายิ้ม นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง
คุณประทีป มายิ้ม นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง

“นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง ที่กรมประมงยอมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเนื้อเพื่อการบริโภคได้มีตลาดรับซื้อที่ชัดเจนมากขึ้น เราต้องค่อยเป็นค่อยไป เป็นมิตรกับกรมประมง ไม่เป็นศัตรูกัน ค่อยๆรุกไปทีละคืบ จนกว่าจะปลดปล่อยพันธะต่างๆต่อไปในอนาคตครับ” นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดงให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

หมายเหตุ : สมาชิกผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง สามารถพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณประทีป มายิ้ม ได้ที่โทร. 081 664 5561