เรื่อง/ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี

ผู้สื่อข่าว “เกษตรโว้ย” รายงานว่า พบปอดแห่งใหม่กลางเมืองครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ภายใน ที่พักสงฆ์ “นาไร่เดียว” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่พักสงฆ์แห่งใหม่ของอำเภอครบุรี เพิ่มเริ่มก่อตั้งมาได้ประมาณ 1 ปีเศษ มีพระมหาทิวา สุทธาโส เป็นผู้ดูแล  มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ให้จัดสร้างไว้ประมาณ 6 ไร่

ป้ายด้านหน้าที่พักสงฆ์ นาไร่เดียว โคราช
ป้ายด้านหน้าที่พักสงฆ์ นาไร่เดียว โคราช

ซึ่งความพิเศษของที่พักสงฆ์แห่งนี้ คือภายในบริเวณที่พักสงฆ์และพื้นที่รอบข้างเป็นท้องทุ่งนาเขียวขจี แลดูสดชื่นสบายตา นอกจากนี้ทางพระมหาทิวา สุทธาโส ซึ่งเป็นผู้ดูแล ยังได้ให้พื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 1 ไร่เศษซึ่งอยู่ติดกับนาบัวของชาวบ้านปลูกเป็นแปลงบัวให้เป็นนาบัวผืนยาวกว่า 5 ไร่ ล่าสุดกำลังออกดอกสร้างสีสันสวยงามให้กับบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเพิ่มบรรยากาศด้วยการสร้างศาลาและเถียงนาไม้มุงด้วยหญ้า ไว้ริมแปลงนาบัว เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักผ่อน ปลดปล่อยอารมณ์สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติเสน่ห์ท้องทุ่งนาข้าวเคล้าสีสันนาบัว แบบวิถีชีวิตชาวบ้านชนบทดั้งเดิมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างลงตัว

อากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติเสน่ห์ท้องทุ่งนาข้าวเคล้าสีสันนาบัว
อากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติเสน่ห์ท้องทุ่งนาข้าวเคล้าสีสันนาบัว

พระมหาทิวา สุทธาโส ที่พักสงฆ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ประสงค์จะให้เกิดสถานแดนธรรมขึ้นมา เพื่อขัดเกลาจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง และลดละซึ่งกิเลส ซึ่งตนเองมองว่าพื้นที่ดังกล่าวถึงแม้จะอยู่ติดกับชุมชนเมือง แต่ก็ยังคงมีทุ่งนาข้าวของชาวบ้านส่วนหนึ่งรายล้อม และมีวิถีชีวิตชาวบ้านดั้งเดิมพอให้ได้เห็น จึงแบ่งสันปันส่วนพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับพื้นที่เดิมมากที่สุด และเพิ่มเติมเถียงนา ศาลาไม้แบบดั้งเดิม ให้มีกลิ่นอายวิถีชนบทมากยิ่งขึ้น เพื่อไว้รอให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ได้มีความรู้สึกถึงความพอเพียง กลับมาอยู่กับรากเหง้าดั้งเดิมของสังคมไทย ลดละซึ่งกิเลส อันจะทำให้สามารถเปิดใจรับฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดียิ่งขึ้น

มุมภ่ายภาพสวยๆ
มุมภ่ายภาพสวยๆ

ปัจจุบันด้วยเสน่ห์ของทุ่งนาข้าวและทุ่งนาบัว ประกอบกับกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวบ้านดั้งเดิมที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน จึงทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวดั้นด้นเข้ามาสัมผัสสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ อยู่กับบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามแล้ว ยังทำให้จิตใจสงบนิ่งขึ้นอีกด้วย

เสน่ห์ของทุ่งนาข้าวและทุ่งนาบัว
เสน่ห์ของทุ่งนาข้าวและทุ่งนาบัว