นายโกวิท ศรีมะเรือง อายุ 30 ปี เกษตรกรผู้ปลูกลำไยบ้านราษฎร์บำรุง ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กำลังประสบกับปัญหาจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้  เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งส่งผลให้ลำไยนอกฤดูภายในสวนกว่า 16 ไร่ ที่กำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นรอให้แก่จัดเพิ่มส่งจำหน่าย ต้องหยุดชะงักลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มการให้น้ำลำไยตลอดทั้งวัน เพื่อไม่ให้ผลลำไยหยุดการเติบโต จนทำให้ผลผลิตลดต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็น

นายโกวิท กล่าวต่อว่า ในช่วงที่อากาศหนาวอย่างนี้ ผลลำไยจะหยุดการเติบโต เพราะสภาพอากาศนั้นแห้งแล้ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มการให้น้ำจากการให้น้ำวันต่อวัน เพิ่มเป็นให้น้ำทันทีที่หน้าดินแห้ง เพราะไม่เช่นนั้นผลผลิตจะไม่โตและทันที ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ โดยในช่วงนี้ต้องเสียค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้กับเครื่องปั๊มน้ำเพื่อรดน้ำลำไยไปมากกว่าวันละ 400 บาท หรือหากสภาพอากาศหนาวเย็นเช่นนี้กว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตคงต้องเสียค่าไฟฟ้ากว่า 10,000 บาท เลยทีเดียว