แจ้งเกิด!
การลงบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดเผยระหว่างจัดงาน “จิตอาสาสร้าง บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” ที่ จ.ระยอง ว่าจากการที่ได้ทำโครงการ บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 นั้น ปรากฏว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก มีบ้านปลารวมทั้งสิ้น 1,100 หลัง และสามารถสร้างพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้กว่า 30 ตารางกิโลเมตร ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 120 ชนิด และช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านตามแนวชายฝั่งจังหวัดระยองอีกด้วย

จิตอาสาสร้างบ้านปลา
จิตอาสาสร้างบ้านปลา

 “บ้านปลานี้ เป็นนวัตกรรมที่เราคิดมา โดยได้หารือกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สบทช.) ใช้ท่อ PE 100 สำหรับงานประปาและท่อส่งก๊าซ ซึ่งเหลือใช้จากกระบวนการทดสอบขึ้นรูป เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี  เหมาะกับการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับทำบ้านปลา และเมื่ออยู่ในทะเลจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปะการัง เพรียง และสัตว์ทะเลต่างๆ”นายชลณัฐ กล่าว และว่า “โครงการนี้ ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และอุตสาหกรรม ในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 29 กลุ่มประมงพื้นบ้าน และเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่ง”

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

นายชลณัฐ กล่าวอีกว่า โครงการนี้เราใช้ดำเนินงานรวมทั้งหมด 17 ล้านบาท ซึ่งมีผลงานเกิดขึ้นตามมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายของสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยและขยายพันธุ์ตามชายฝั่งเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ชาวประมง จับสัตว์น้ำใกล้ๆชายฝั่งในปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นปีหน้านี้จะขยายโครงการบ้านปลาไปสู่ใกล้เคียงคือจันทบุรีและตราดจำนวนอีก 1,000 หลัง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมด

จิตอาสาสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์
จิตอาสาสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

“โครงการบ้านปลานี้ได้ผลดีมาก อยากเชิญชวนภาครัฐ และภาคเอกชนรายอื่นๆ ที่มองเห็นคุณค่าธรรมชาติ เข้ามาร่วมหรือให้ทุน เรามีนวัตกรรมอยู่แล้ว เพื่อต่อยอดไปสู่จังหวัดอื่นๆที่พื้นที่ติดกับชาติทะเล เมื่อมีปลาหรือสัตว์น้ำชายฝั่งเยอะๆ ชาวประมงก็ไม่เดินทางไปไกล ๆ หากินตามชายฝั่งได้เลย“ นายชลณัฐ กล่าว

จิตอาสาสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์
จิตอาสาสร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างมาก เห็นได้จาก เป็นที่อยู่อาศัยให้สิ่งมีชีวิตวัยอ่อนในทะเล ทำให้บริเวณรอบๆ มีปลาเศรษฐกิจเข้ามาอยู่อาศัยอย่างชุกชุม และผลสัมฤทธิ์ที่ตามมาคือ เกิดจิตอนุรักษ์ในเครือข่ายกลุ่มประมง ที่มีข้อตกลงกันว่า จะไม่จับปลาในพื้นที่ที่วางบ้านปลา เพื่อให้พื้นที่นั้นเป็นเสมือนบ้าน ที่พักพิง ที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจิตอนุรักษ์นี้จะส่งผลให้ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ กลุ่มประมงมีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน

ภาพใต้น้ำของบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์
ภาพใต้น้ำของบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์