เรื่อง / ภาพ : จตุพล เกษตรก้าวไกล

ผู้ว่าฯกยท.ย้ำเดินหน้าสานต่องาน หลังถูกสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าฯกยท. ยืนยัน ทำหน้าที่ตามกฎระเบียบ ของการยางทุกประการ พร้อมย้ำราคายางยังเป็นไปตามกลไกตลาด

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า ทุกอย่างยังเป็นไปตามกลไกการตลาด ซึ่งราคาปรับเงินลงตามตลาดโลกและความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย ยังไม่อยู่ในช่วงที่ราคาตกต่ำ ที่ผ่านมาเราได้เตรียมมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.

มาตรการที่ออกไปต้องการเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างใหม่ของยางพาราประเทศ เช่น การส่งออก ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ มิฉะนั้น ปัญหาเก่าๆ จะหมุนกลับมา ซึ่งราคายางพาราจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตลาดภายนอกและภายใน หากตลาดภายนอกตอบรับปริมาณมาก ภาพรวมปริมาณยางของทุกประเทศ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่ปีนี้ จากการประชุมที่ผ่านมา หารือกับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย พบว่าปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศมีผลต่อปริมาณยาง จะทำให้ปริมาณยางปลายปีลดลง คล้ายกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลในการฉุดให้ราคายางสูงขึ้น

นอกจากนี้ มาตรการของรัฐ เช่น การกระตุ้นต้นทาง เรื่องน้ำยางสด เริ่มให้ผลเป็นรูปธรรม ถ้ามองเฉพาะตัวเลขที่ผ่านมา ราคา 38-39 บาท เราจึงเริ่มสนับสนุนเรื่องการกู้เงิน ตามที่รัฐอนุมัติไป 1 หมื่นล้านบาท เกษตรกรได้ขายยางให้ผู้ประกอบการ รัฐให้ผู้ประกอบการต้องซื้อยางไม่ต่ำกว่าราคาที่รัฐกำหนด

ผู้ว่าฯกยท. ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรียกร้องให้ปลดผู้ว่าฯกยท. จากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วน ซึ่งตนเองยืนยันว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ส่วนกรณีตลาดกลางในจังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และ บุรีรัมย์ นั้น เป็นการหยุดการขายชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ระงับการซื้อขาย เนื่องจากตามระเบียบของตลาดกลาง หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคากลาง 2 บาท ตลาดกลางจะหยุดซื้อขายทัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้น การนำประเด็นนี้ขึ้นมาเคลื่อนไหวจึงเป็นการเข้าใจผิด

ส่วนหนึ่งของสื่อมวลชนที่มาฟังผู้ว่า กยท. แถลงข่าว
ส่วนหนึ่งของสื่อมวลชนที่มาฟังผู้ว่า กยท. แถลงข่าว

สาเหตุในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกัน เราวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร กรณีผู้ซื้ออ้างว่าปริมาณยางเต็มแล้ว ถ้าต้องซื้อให้ราคาถูกลง กยท.เองก็มีชุดตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามพ.ร.บ.ควบคุมยาง อย่างไรก็ตาม การหยุดซื้อขายในแต่ละวันเป็นไปตามระเบียบของตลาดที่มีอยู่” ผู้ว่าฯกยท.กล่าว

ส่วนกรณีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ใช้มาตรา 44 ปลดผู้ว่าฯ กยท.นั้น นายธีธัช กล่าวว่า เรื่องนี้ทางรัฐบาลได้สอบถามผ่านมายังประธานกรรมการบริหาร กยท.แล้ว และได้ชี้แจงตามขั้นตอนแล้ว ยังยืนยันที่จะเดินหน้าทำงานในหน้าที่ต่อไป เพื่อสร้างให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเร็วๆนี้ กยท.จะมีหลายโครงการเข้ามาช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาราคายางพาราอย่างเดียว