เรื่อง/ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

วันนี้เราจะพาท่านไปสัมผัสไร่อรหันต์ ที่บ้านกุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ผู้เดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน กล้าคิด กล้าลอง กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง

ดำเนินงานโดย นายปา ไชยปัญหา อายุ 45 ปี จริงๆ แล้วเขาเกิดที่บ้านนาตากาง ต.บะฮี อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี เอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริเวณด้านหน่าไร่อรหันต์
บริเวณด้านหน่าไร่อรหันต์

หลังจบการศึกษาแล้วเขาจึงมาทำงานที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และเก็บเงินซื้อที่ทำสวน ใน อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา เมื่อ10 ปีแล้ว ที่ตั้งสวนไร่อรหันต์ บ้านกุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สำหรับใครที่สนใจ สามารถโทรได้ที่ 087-2321139  เฟซบุ๊ค ชื่อ ไร่อรหันต์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และสำหรับใครที่อยากฟังแนวคิดดีจากปากของคุณปา ก็สามารถติดตามแบบจุใจได้ในคลิปทันที