มก.วิทยาเขตกำแพงแสน จัดยิ่งใหญ่ “งานเกษตรแฟร์ ปี 60” โชว์ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี
“งานเกษตรแฟร์ ปี 60” โชว์ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี

ภาพ / ข่าว : จตุพลเกษตรก้าวไกล

เกษตรกรกำแพงแสนปีนี้โชว์นวัตกรรมยิ่งใหญ่ หลากหลาย ตื่นตาตื่นใจ ที่บริเวณห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดการ แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าววัตถุประสงค์ การจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในการจัดการแถลงข่าว

แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

สำหรับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 โดยภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านเกษตรไว้แบบครบวงจร ประกอบด้วยการประชุมวิชาการแห่งชาติ งานแสดงนิทรรศการ มี Highlight ที่น่าสนใจมากมาย

อาทิเช่น แก่การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร ฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานทดแทน นิทรรศการพืชและสัตว์ การติดตามเส้นทางกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อทุกสภาวะ เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อการเลิกใช้สารเคมีที่จะนำไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่แท้จริง ชมการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยสำหรับนาข้าวอินทรีย์ พันธุ์ข้าวทางเลือกทางรอดของชาวนาไทย ผึ้งชันโรง นักอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช กระบวนการผลิตสมุนไพรเพื่อประโยชน์ด้านปศุสัตว์ การใช้ประโยชน์เศษเหลือทางด้านปศุสัตว์ ระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับพืชผักประเภทไม้เลื้อย ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน โชว์พันธุ์สัตว์ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมวิชาชีพ ประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะนักเรียน รวมถึง ตลาดนัดพันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์สดและแปรรูป วัสดุอุปกรณ์การเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม และยังมีการจัดงาน “กล้วยไม้ Expo” ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้นานาชนิด

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ กำลังบรรยาย ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง
ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ กำลังบรรยาย ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง

นอกจากนี้คณะวิศวะกรรมชลประทาน โดยผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกับบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมกันวิจัยคิดค้น ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องความแข็งแรง และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการใช้งานในแต่ละประเภท อีกทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายในการใช้งานและติดตั้ง พร้อมยังประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การดาดคลอง การป้องกันการกัดเซาะ การดาดสระน้ำ หรือบ่อน้ำทางการเกษตร และการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงของดินการทำพื้นทางเดิน เป็นต้น

กิจกรรมในงานวันแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
กิจกรรมในงานวันแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ด้านนายอาบีดีน จิเหลา วิศวกร บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เปิดเผยว่า ผ้าใบคอนกรีต เอสซีจี (SCG Concrete Fabric) เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีซีเมนต์และเทคโนโลยีใยสงเคราะห์ ควบรวมนวัตกรรมใหม่เป็นผ้าใบคอนกรีตที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีความแข็งแรง สามารถคงรูปตามแต่ละสภาพพื้นที่ในการใช้งาน อีกด้วย