“ยึดแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9” กรมพัฒนาที่ดิน ขานรับนโยบายเกษตรฯ ปี 61
ยึดแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่ผู้บริหารข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ และนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินไปให้บรรลุเป้าหมายว่า การดำเนินงานหลังจากนี้ให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานตามนโยบายเดิมของรัฐมนตรีเกษตรฯท่านเก่าเนื่องจากเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วและยังได้มีการเพิ่มเติมให้เน้นการใช้ที่ดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์และในส่วนของดินเสื่อมโทรมก็ให้ทำการฟื้นฟูตามแนวทางพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง ทั้งการปลูกหญ้าแฝก การแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและที่สำคัญจะต้องสนองงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านดินให้สืบสานและเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร (คนขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร (คนขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ทิ้งท้ายฝากกรมพัฒนาที่ดินว่าในปี2561 กรมพัฒนาที่ดินจะต้องดำเนินการจัดงานวันดินโลกให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ ที่ส่งมีต่อปวงชนชาวไทย

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางที่ได้รับนโยบายมาเบื้องต้นว่า กรมฯ จะต้องมีการทำงานแบบเป็นระบบ ไม่ใช่การทำงานตามภารกิจของกรม อย่างเช่น ภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก็คือการทำงานแบบเป็นลุ่มน้ำ เพื่อถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในส่วนของงานในลุ่มน้ำทางกรมพัฒนาดิน จะมีภารกิจเรื่องดิน ก็จะต้องเข้าไปสำรวจและศึกษาดูว่าดินตรงนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไร อาทิ ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำห้วยโสมง เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนภารกิจด้านอื่นๆของกรมฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯอย่างเต็มที่

5 ธันวา วันดินโลก
5 ธันวา วันดินโลก
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเขาหินซ้อน
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเขาหินซ้อน
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ