“มะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนลูกละ 5 บาท” มีทางออกยังไง! ทำไมเกษตรกรคนนี้ไม่ตกใจ?
ณนวลลออ เทอดเกียรติกุล เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม และเจ้าของผลิตภัณฑ์ Aromatic Farm แห่ง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

หมายเหตุ-เกษตรก้าวไกล ในรอบหลายเดือนมานี้ ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำลงอย่างมาก แตกต่างกว่าปีที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง จนมีเสียงบ่นจากเกษตรกรผ่านโซเชียลมีเดียมากมาย แต่สำหรับเกษตรกรรายนี้ “นวลลออ เทอดเกียรติกุล” ดูจะยังเฉยๆไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใด เพราะอะไร ทำไม ติดตามได้จากข้อมูลต่อไปนี้

  1. ตอนนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมจากสวนเป็นอย่างไรบ้าง

หากดูตามสถิติย้อนหลัง 6 เดือนในครึ่งปีหลังของปี 2560 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 7 บาท/ลูก

สถิติราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวน 6 เดือนหลังปี 2560
สถิติราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวน 6 เดือนหลังปี 2560
  1. คิดว่าราคานี้จะอีกนานแค่ไหน

ราคาหลังจากปลายธันวาคม 2560 จะมีแนวโน้มที่ราคามะพร้าวน้ำหอม ค่อย ๆ ขยับตัวเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผล ค่อย ๆ เพิ่ม ไม่ใช่เพิ่มแบบก้าวกระโดดเหมือนปีที่ผ่านมา

นำผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม แสดงในงานต่างๆ
นำผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม แสดงในงานต่างๆ
  1. ชาวสวนมีทางออกอย่างไรบ้าง

ในมุมของชาวสวนอย่างเรา ไม่ตกใจกับราคาที่ขึ้นลงแบบนี้ เพราะเราอยู่กับสภาวะที่สินค้าเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด สินค้าจำนวนมาก ราคาก็ลดลง สินค้าจำนวนน้อย ราคาก็สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ หรือ Demand-Supply แต่ทั้งนี้ ชาวสวนอย่างเรา ก็ต้องคำนึงการต่อยอดของสินค้า นำสินค้ามาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ยืดอายุการเก็บรักษา และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอื่น ๆ

  1. อยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยอย่างไรบ้าง

มะพร้าวน้ำหอม เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญระดับประเทศ หากมีหน่วยงานที่คอยควบคุมราคากลาง ไม่ให้ขึ้นลงตามตลาดจีน หรือไม่ให้กลุ่มลูกค้าคนจีน เป็นผู้กำหนดราคาจนเกินไป น่าจะเป็นธรรมกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ

  1. เหตุผลที่ราคาตกน่าจะมาจากปัจจัยใด

เหตุผลหลัก คือ ตลาดใหญ่ของมะพร้าวน้ำหอม คือ ประเทศจีน ซึ่งช่วงปลายปี ประเทศจีน มีฤดูหนาว การบริโภคมะพร้าวน้ำหอม จึงลดน้อยลง ประกอบกับผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ของประเทศไทย อยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ สภาพอากาศ ไม่เปลี่ยนแปลงมากเหมือนปีก่อนหน้านี้ จึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนที่มาก เหตุผลรอง คือ เศรษฐกิจภาพรวมของโลก และของประเทศไทย ยังคงทรง ๆ ตัว ทำให้การจับจ่ายซื้อขายในภาพใหญ่ลดน้อยลง แต่สินค้าที่เป็นสินค้าประเภทบริโภค อาจจะได้รับผลกระทบไม่มาก

  1. ปลูกกี่ไร่ มีวิธีการจัดการมะพร้าวอย่างไร คนซื้อมาตัดเอง หรือเราตัดให้

ที่สวนปลูกมะพร้าว ประมาณ 10 ไร่ เราจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมเอง คือผลิตเอง และจำหน่ายเอง ให้แก่กลุ่มลูกค้าย่อยของเรา โดยเมื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเอง จะทำให้ได้ราคาที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยได้ราคาตั้งแต่ 23 บาท จนถึง 50 บาท ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า และจำนวนของสินค้า และปัจจัยอื่น ๆ

สวนเรื่องการตัด เรามีวิธีการ คือ ให้คนในชุมชน ที่มีอาชีพการตัดมะพร้าว ซึ่งเป็นปราชญ์แขนงนี้ มาตัดมะพร้าวที่สวนให้เรา เพราะเขามีความเชี่ยวชาญ แม่นยำ และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อม และเป็นการสร้างเครือข่าย กระจายรายได้ในชุมชน ให้ทุกคนมีความสุขบนความพอดี อย่างเท่าเทียมกัน

  1. มองอนาคตมะพร้าวน้ำหอมในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าอย่างไร

มะพร้าวน้ำหอม ยังสามารถเดินทางไปได้อีกไกล เพราะแนวโน้มผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ มีวิตามิน แร่ธาตุ เป็น Super Drink , Super Food ชั้นยอด อีกทั้ง มะพร้าวน้ำหอมที่รสชาติดีที่สุดในโลก คือมะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทย

ดังนั้น ภาวการณ์ล้นตลาด หรือภาวการณ์ราคาตกต่ำ จนถึงขั้นวิกฤติ ยังไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทย แต่เราเองก็ต้องบริหารความเสี่ยง คาดการณ์ เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงในอนาคต เช่นกัน

รับรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2560”
รับรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2560” จาก คุณลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค และ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

รู้จักผู้ให้สัมภาษณ์…

คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล อายุ 41 ปี ปัจจุบันเป็นชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม และเจ้าของสถานประกอบการ Aromatic Farm ตั้งอยู่ที่ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่ ที่เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอม แบบอินทรีย์ และมีเครือข่ายที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม

สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล เคยผ่านการทำงานประจำมาตลอดค่อนชีวิต และพอถึงช่วงอายุหนึ่ง ก็ผันเปลี่ยนตนเองมาทำอาชีพเกษตรกรรม แล้วขยับตนเอง เป็น Start up และเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ดำเนินกิจการ กิจกรรมของมะพร้าวน้ำหอม

ผลงานที่ผ่านมา ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2560 (เพิ่งรับรางวัลเมื่อ 7 ธันวาคม 2560) เป็น Young Smart Farmer และ Young Entrepreneur Chamber of Commerce ของ จ.ราชบุรี เป็น 1 ใน 50 ราย ของผู้ประกอบการด้านอาหาร ในโครงการ Genius Academy ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ เมื่อตัวตนของเราอัจฉริยะแล้ว เราก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อัจฉริยะได้ และที่สำคัญไปกว่านั้น จะต้องเป็นผู้ที่ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่นได้อย่างเต็มใจ มีหัวใจแห่งความเป็น “ครู” หัวใจแห่งการแบ่งปันความรู้

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ ThaiFex World of Food Asia 2017 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 รายของประเทศไทย เพื่อแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่ GMS Pavilion (The Grater Makhong Sub-region: ประเทศในอนุภาคลุ่มแม่โขง) จากหน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โครงการกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ตอน Young Smart Farmer ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จากหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โครงการเครือข่ายพันธมิตรทางเกษตร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับวิชาชีพ และระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ

นับว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงไม่แพ้ใครๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081 9090226

คนจีนมาดูงาน
คนจีนมาดูงาน
ในสวนมะพร้าวมีเลี้ยงผึ้งด้วย
ในสวนมะพร้าวมีเลี้ยงผึ้งด้วย
ราคาตกต่ำแค่ไหนก็สู้ค่ะ
ราคาตกต่ำแค่ไหนก็สู้ค่ะ