ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง เสริมกำลังเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้อย

ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเสริมกำลังการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย

อ่านเพิ่มเติม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเสริมกำลังการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย หลังจากพื้นที่การเกษตรมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการแล้ว

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศในปัจจุบันมีฝนตกค่อนข้างกระจายตัวดีและบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตรมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำแล้ว แต่สถานการณ์น้ำใช้การของเขื่อนสำคัญบางเขื่อนยังมีปริมาณที่น้อยอยู่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2560 จาก 8 หน่วยปฏิบัติการ คงเหลือ 6 หน่วยปฏิบัติการ โดยย้ายเครื่องบินจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ช่วยเสริมกำลังเติมน้ำในเขื่อนสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 6 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่

 

เขื่อนแม่งัด

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

เขื่อนสิริกิติ์

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก

เขื่อศรีนครินทร์

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนวชิราลงกรณและ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนลำตะคอง

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

เขื่อนลำแซะ

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำมูลบน และเขื่อนลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา

เขื่องคลองสียัด

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระน้ำรองรับโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ยังมีความต้องการน้ำ แต่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น พื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องการปฏิบัติภารกิจและการขอรับบริการฝนหลวง ทั้งนี้ ประชาชนและเกษตรกร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ที่ เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

ย่อ