นายกฯปิ๊ง
ผลิตภัณฑ์ส้มซ่า ของดี ประชารัฐพิษณุโลก

ภาพ / ข่าว : จตุพล เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ณ หมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยชุมชนท้องถิ่นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพความงาม และการหนุนเสริมโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ

สินค้า และของดีที่นำมาจัดแสดงในงาน
สินค้า และของดีที่นำมาจัดแสดงในงาน

นอกจากนี้ ได้มีกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ชน กลุ่มเลี้ยงสุนัขบางแก้ว และกลุ่มเลี้ยงปลากัด ได้นำสินค้ามาจัดแสดงด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้ความสนใจและให้คำแนะนำพัฒนาต่อยอดเพื่อนำรายได้สู่ชุมชนต่อไป

กลุ่มเลี้ยงไก่ชน ได้นำมาจัดแสดงในงาน
กลุ่มเลี้ยงไก่ชน ได้นำมาจัดแสดงในงาน
กลุ่มเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ได้นำมาจัดแสดงในงาน
กลุ่มเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ได้นำมาจัดแสดงในงาน