ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เยี่ยมการเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยมี ดร.สมนึก บุญเกิด เป็นผู้อธิบายการเลี้ยง
ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เยี่ยมการเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยมี ดร.สมนึก บุญเกิด เป็นผู้อธิบายการเลี้ยง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยนำโครงการจัดการความรู้และต่อยอดงานวิจัยการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลาย ไปทดลองเลี้ยงบริเวณสวนป่าภายในวังสระปทุม ทั้งนี้ เพื่อต้องการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรและผู้สนใจต่อไป 

ในการถวายงานครั้งนี้ ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเค้กปีใหม่ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย .สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ วังสระปทุม และในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและคณะได้ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงผึ้งชันโรงดังกล่าวด้วย

ตัวอย่างการเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลายของ ดร.สมนึก บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตัวอย่างการเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลายของ ดร.สมนึก บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อนึ่ง โครงการจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งชันโรงหรือ ผึ้งจิ๋ว ดังกล่าว เป็นผลงานการวิจัยของ ดร.สมนึก บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเฉพาะ ชันโรงหลังลาย เป็นสายพันธุ์ชันโรงที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมากที่สุด เพราะเป็นชนิดที่ปรับตัวได้ดีและอาศัยได้หลายพื้นที่ มีความสำคัญในฐานะผู้ช่วยให้ระบบนิเวศน์สมดุล เพราะเป็นเครื่องมือที่ธรรมชาติส่งมาเป็นตัวช่วยผสมเกสรดอกไม้ในธรรมชาติ นอกจากนั้นยังได้รับการพิสูจน์ว่าน้ำผึ้งจากชันโรงมีคุณค่าทางยาสูงกว่าน้ำผึ้งจากผึ้งทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็นผึ้งชนิดเดียวที่ผลิตน้ำผึ้งอินทรีย์ (organanic honey) ที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคทางเดินหายใจ ซึ่งแนวโน้มความต้องการของตลาดมีสูงมาก และประเทศไทยมีโอกาสมาก เพราะได้เปรียบด้านภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม นั่นเอง

 ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (คนขวา) เยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ วังสระปทุม โดยมี ดร.สมนึก บุญเกิด (เสื้อขาว) เป็นผู้อธิบายการเลี้ยง
ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (คนขวา) เยี่ยมชมการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ วังสระปทุม โดยมี ดร.สมนึก บุญเกิด (เสื้อขาว) เป็นผู้อธิบายการเลี้ยง
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมถ่ายรูปกับทีมงานในโครงการทดลองเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลาย
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมถ่ายรูปกับทีมงานในโครงการทดลองเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลาย