มะขามเปรี้ยวยักษ์ลูกผสม...“ใหญ่ ยาว หนา (หนัก) ฟักตรง” ม.เกษตรฯทำแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ อีก 5 ปี จะได้ยลแล้ว

เรื่อง/ภาพ : เด็กเกษตรโว้ย

ยักษ์ชนยักษ์…เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินสายเก็บพันธุ์มะขาวเปรี้ยวฟักยักษ์จากทั่วประเทศมาคัดให้เหลือ 4 พันธุ์ และนำมาปรับปรุงพันธุ์ต่อ เพื่อให้เหลือพันธุ์ลูกผสม “เพียงยักษ์เดียว” ซุ่มทำมาแล้ว 15 ปี วันนี้ผลสำเร็จฉายแววให้เห็น คาดว่าอีก 5ปี จะได้ฮือฮากันแน่ๆ

คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด กับมะขามเปรี้ยวยักษ์ 4 พันธุ์
คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด กับมะขามเปรี้ยวยักษ์ 4 พันธุ์

คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะนักวิจัย สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงานวิจัยน้อยหน่ายักษ์เพชรปากช่องที่เคยสร้างความฮือฮามาแล้ว มาบัดนี้ ได้ทำงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ โดยเริ่มต้นทำงานวิจัยชิ้นนี้มาตั้งแต่ 15 ปีที่แล้วเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ได้ทำการรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์จากทั่วประเทศมาได้ 14 พันธุ์ เพื่อนำมาปลูกศึกษาการใช้ประโยชน์และเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ โดยพบว่ามีพันธุ์ที่น่าสนใจจำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์ดกกิ่งหัก พันธุ์สะทิงพระ พันธุ์สระแก้ว และพันธุ์ปากช่อง 1 โดยที่แต่ละพันธุ์มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน เช่น พันธุ์สะทิงพระ ฟักรูปดาบยาว 19.56 ซม. กว้าง 3.77 ซม. ข้อด้อยคือฟักแบน ในขณะที่พันธุ์ปากช่อง 1 ฟักสั้นกว่า แต่เด่นที่ฟักหนากวา อ้วนกว่า เช่นเดียวกับอีก 2 พันธุ์ ที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งคุณสมบัติของการนำมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเพิ่มมูลค่าก็มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง แต่โดยรวมถือว่าเป็นพันธุ์ที่โดดเด่น…

“โจทย์ของเราก็คือทำอย่างไรจึงจะนำจุดเด่นของมะขามยักษ์แต่ละพันธุ์มาเสริมกันและกัน เพื่อให้เด่นที่สุด มันเป็นงานที่ท้าทาย แต่เรามั่นใจว่าทำได้” คุณเรืองศักดิ์ กล่าวกับ “เกษตรโว้ย(VOICE)” โดยบอกว่าสิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ มะขามยักษ์ลูกผสมที่จะต้อง “ใหญ่ ยาว หนา (หนัก) ฟักตรง” และบอกอีกว่าขณะนี้งานวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ได้ดำเนินการมา 15 ปีเต็มๆแล้ว ปกติงานปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้องใช้เวลานานถึง 20 ปี “เราคาดว่าจะใช้เวลาอีก 5 ปี งานปรับปรุงพันธุ์มะขามยักษ์พันธุ์ใหม่ก็จะสำเร็จได้”       

ข้อมูลงานปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์
ข้อมูลงานปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์

สำหรับมะขามเปรี้ยวยักษ์ จำนวน 4 พันธุ์ที่ได้นำมาแนะนำในคราวนี้ (แนะนำในงานเกษตรแห่งชาติ 2561) ถือว่าเป็นพันธุ์ที่โดดเด่นที่สุดในวงการมะขามมะขามยักษ์เวลานี้ “เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะที่จะทำเป็นการค้า” ซึ่งทางคุณเรืองศักดิ์ และคณะ ได้นำตัวอย่างฟักสุกมาแจกจ่ายให้กับผู้เยี่ยมชมคนละ 1 ฟัก เพื่อให้ไปชิมรสชาติความเปรี้ยว และหากถูกใจจะมาขอซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีไว้บริการ ในราคาต้นละ 100 บาท เป็นต้นพันธุ์แบบต่อกิ่งหรือเสียบยอด นำไปปลูกประมาณ 3 ปีก็จะออกฟัก ซึ่งหากเพาะปลูกจากเมล็ดจะใช้เวลานานถึง 8 ปี

ผู้คนให้ความสนใจมะขามเปรี้ยวยักษ์ (ทราบว่าแค่ 4 พันธุ์เดิมที่คัดเลือกไว้ มียอดจองหลายพันต้นแล้ว)
ผู้คนให้ความสนใจมะขามเปรี้ยวยักษ์ (ทราบว่าแค่ 4 พันธุ์เดิมที่คัดเลือกไว้ มียอดจองหลายพันต้นแล้ว)

ได้สอบถามคุณเรืองศักดิ์ถึงการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ ได้รับคำตอบว่าปลูกง่าย “ดินที่ปลูกพืชอย่างอื่นไม่ขึ้นปลูกมะขามได้” และยังได้พูดถึงโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีการโฆษณาขายกันมาก แต่ไม่รู้ประวัติและแหล่งที่มาของสายพันธุ์ชัดเจน (ผู้สนใจดูได้จากคลิปวิดีโอท้ายนี้)

ก็หวังว่าอีก 5 ปี คนไทยจะได้มีพันธุ์มะขามเปรี้ยวฟักยักษ์พันธุ์ใหม่อันเป็นผลงานปรับปรุงพันธุ์ของนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “จาก 4 ยักษ์ ก็จะมาเป็น 1 ยักษ์” จะเป็น “มะขามใหญ่ยักษ์” จริงหรือไม่ก็โปรดอดใจรอนะครับ