“พงษ์ศักดิ์ คงดี”
“พงษ์ศักดิ์ คงดี” เกษตรกรยโสธรทำได้แล้ว แตงโมอินทรีย์รูปทรงหัวใจ

แตงโมอินทรีย์รูปทรงหัวใจลูกแรกของกลุ่มปลูกฮักยโสธร โดยเกษตรหัวใจแกร่ง พงษ์ศักดิ์ คงดี ที่ทุ่มเทเอาใจใส่กับการปลูกแตงโมอินทรีย์กับกลุ่มปลูกฮักมาตั้งแต่เริ่ม ณ วันนี้ก็สามารถสร้างความสำเร็จก้าวแรกให้กลุ่มและจังหวัดได้เป็นลูกแรก โดยมีกลุ่มเกษตรเเตงโมอินทรีย์ปลูกฮัก พร้อมทั้งพัฒนาที่ดินยโสธรและหลายๆหน่วยงานในจังหวัดให้การสนับสนุน และแตงโมรูปหัวใจลูกแรกทางกลุ่มปลูกฮักก็ได้รับการติดต่อจาก คุณธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย ประธานมูลนิธิธัญรดีศรีศักดิ์สกุลชัยที่ขอซื้อในราคาถึง 20,000 บาท เพื่อประเดิมและสร้างกำลังใจให้เกษตรกรที่ทำในแบบอินทรีย์จริงๆอย่างอดทนจนสำเร็จ

คุณธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย
คุณธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย ประธานมูลนิธิธัญรดีศรีศักดิ์สกุลชัย ผู้ประมูลแตงโมอินทรีย์รูปทรงหัวใจไปในราคาถึง 20,000 บาท

แตงโมอินทรีย์รูปหัวใจลูกนี้จะส่งมอบให้เจ้าของในเทศกาลวันแห่งความรักวันที่ 15 ก.พ.นี้ ที่ อ.มัญจาคีรี จ.ข่อนแก่นโดยตัวแทนกลุ่มปลูกฮักนำโดย คุณวิทย์ มหาชน บริษัทปลูกฮักประเทศไทย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว ยโสธร พื้นที่ปลูก นายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่มปลูกฮักยโสธร และนายพงษ์ศักดิ์ คงดี เกษตรกรผู้ปลูก จะมาส่งมอบด้วยตัวเอง

ภาพแตงโมอินทรีย์รูปทรงหัวใจ ของเกษตรกรชาวสโยธร
ภาพแตงโมอินทรีย์รูปทรงหัวใจ ของเกษตรกรชาวสโยธร

ผู้สนใจเกี่ยวกับแตงโมอินทรีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปลูกฮัก โทรศัพท์ 098 229 3698