ใครสั่งซื้อทุเรียนต้นไหนมีสิทธิ์ดูแลผ่านระบบไลน์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการลงพื้นที่การจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่ จ.ปราจีนบุรี  ปรับตัวใช้ตลาดนำการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ใช้ตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยอย่างเหมาะสมทำให้เพิ่มมูลค่า รวมทั้งสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สวนผลไม้ของ จ.ปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับการจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง เป็นการชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมผสมเกสรทุเรียน ปีที่ผ่านมามีคนมาร่วมและมัดจำ ซื้อทุเรียนเป็นต้นๆ กว่า 50 ต้น  โดยผู้ที่สนใจจะต้องมัดจำไว้ ต้นละ 2,000 บาท และเกษตรกรจะรายงานผลการดูแลต้นทุเรียน ที่มาจองไว้ ทางระบบไลน์ ทำให้ติดตามการเติบโตได้ทุกระยะ จนถึงวันเก็บเกี่ยว (ประมาณ 120 วัน) โดยจะจำหน่ายตามราคาจริงของทุเรียนขณะนั้น

นายมนัส ฮวดจึง
นายมนัส ฮวดจึง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

นายมนัส ฮวดจึง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทุเรียนของ ศพก. ปราจีนบุรี เป็นทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดี เนื้อแห้ง รสหวานมันอร่อย จึงมีลูกค้าขาประจำที่เป็นชาวปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงแวะเวียนมาซื้อผลผลิตถึงสวนทุเรียนที่เก็บจากในสวนจะถูกทำความสะอาดผล และคัดแยกตามความสวยงาม ขนาด และอัตราความแก่ของผลทุเรียน ก่อนจำหน่าย ยิ่งใกล้วันที่ทุเรียนจะออกจะมีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมาก แถมที่นี่ยังสามารถขายได้ในราคาดีกว่าทุเรียนทั่วไปอีกด้วย แต่ละปี สามารถสร้างรายได้กว่า 400,000 บาท และยิ่งพอได้เทคโนโลยีเข้ามา ทางกลุ่มก็ปรึกษากันเริ่มใช้แนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนเข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียน เพื่อโปรโมทให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้ทำกิจกรรมผสมเกสรดอกทุเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับผลตอบรับดีมาก ทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างที่ เข้ามาชม และสั่งจองต้นทุเรียนกับชาวสวน และชาวสวนเองยังต้องดูแลคุณภาพของทุเรียนให้ได้คุณภาพทุกต้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น สำหรับปีนี้ตั้งเป้าไว้ในการสั่งจอง ไม่น้อยกว่า 300 ต้น ท่านที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมสวนทุเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้ทุกวัน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ดูดอกทุเรียนที่กำลังบานสะพรั่ง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่วันนี้ต้องใช้ไฟฉายส่องกันเลย
ลักษณะดอกทุเรียน
ลักษณะดอกทุเรียนบานสะพรั่ง