ต้นกล้าเกษตรสายพันธุ์ใหม่ ณ โรงเรียนศาลาตึก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ต้นกล้าเกษตรกำลังหว่านเมล็ดปอเทือง....ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงดิน

ท่ามกลางไร่อ้อยเขียวขจีของ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ณ ที่นี่มีโรงเรียนศาลาตึกวิทยาตั้งอยู่…ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น ดีที่ว่ามีป้ายบอกทาง วันนี้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย ผอ.ชูเกียรติ รักซ้อน และดร.สุรพล จันทราปัตย์ ที่ปรึกษา มาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกษตรแก่นักเรียน รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี อ.อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผอ.โรงเรียนให้การต้อนรับ และคุณวันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองจิก นำทีมเกษตรมารับฟัง

รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน และ อ.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มาร่วมกันเติมความรู้
รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน และ อ.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มาร่วมกันเติมความรู้…

ผอ.ชูเกียรติ รักซ้อน บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรฯจะต้องลงมาทำงานกับชุมชน โดยเฉพาะบรรดาลูกหลานที่เป็นทายาทเกษตรกรในพื้นที่จะต้องได้รับการปลูกฟังศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อให้สามารถนำความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของพ่อแม่เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพให้เกิดขึ้น…

ดร.สุรพล จันทราปัตย์ กับ ต้นกล้าเกษตร
ดร.สุรพล จันทราปัตย์ กับ ต้นกล้าเกษตร…

ดร.สุรพล จันทราปัตย์ บอกว่า เราจะต้องพัฒนาทายาทเกษตรกรไทยให้มีความรู้สมัยใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่อย่างนั้นแล้วประเทศไทยจะอยู่รอดยาก เพราะการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นและประเทศไทยเรามีโอกาสมาก

ผอ.อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ (คนที่4 จากซ้าย) ผอ.โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
ผอ.อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ (คนที่4 จากซ้าย) ผอ.โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

ด้าน ผอ.อรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ บอกว่าที่ผ่านมาโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตลอด และเปิดรับวิทยาการสมัยใหม่ เพราะโรงเรียนเรียนอยู่กลางไร่อ้อย หากไม่สังเกตจะมองไม่เห็น (เหมือนถูกบังมิด) จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปสู่โลกภายนอก และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรมองเห็นคุณค่าตรงนี้

“โรงเรียนศาลาตึกวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2522 จาก ฯพณฯ นายแพทย์บุญสม มาติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น โดย พระครูสิทธิชัยวิศาล (หลวงพ่อลำเจียก ติสฺสวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาตึก ได้ใช้ที่ดินส่วนตัวของเจ้าอาวาส จำนวน 35 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ก่อสร้างโรงเรียน โดยมีนักเรียน จำนวน 593 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้พัฒนาตามลำดับ มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องกีฬาฟุตบอล เคยได้แชมป์มาหลายสมัย เคยได้รางวัลชนะเลิศประกวดอาหารไทยระดับประเทศ เช่นเดียวกับการสาธิตทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเป็นระยะๆ โรงเรียนตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งจะสามารถเป็นแปลงตัวอย่างให้กับชุมชนในพื้นที่มาศึกษาดูงานได้ด้วย”

คุณศมาพร หลากสุขถม(คนที่3) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด
คุณศมาพร หลากสุขถม(คนที่ 3) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด…ผู้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช

กล่าวเฉพาะการทำแปลงสาธิตเกษตรในโรงเรียน ได้มีโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมดำ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด ซึ่งจะเน้นวิธีการบริหารจัดการโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นฐานการเรียนรู้ตามผักแต่ละชนิด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตร รวมทั้งภาคีเครือข่าย เช่น บริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ

สัมภาษณ์ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ จาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องข้าวโพดฟักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3
ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ จาก ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้เรื่องข้าวโพดฟักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

“ต้นกล้าเกษตรสายพันธุ์ใหม่แห่งโรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำลังเติบโตขึ้นแล้ว พวกเขาคือทายาทของเกษตรกรในพื้นที่ พวกเราเหล่าภาคีเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ผอ.ชูเกียรติ กล่าวสรุปปิดท้าย

ต้นกล้าเกษตรมาเรียนรู้เรื่องข้าวโพดฟักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ที่บ้านคุณวันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองจิก...
ต้นกล้าเกษตรมาเรียนรู้เรื่องข้าวโพดฟักอ่อนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ที่บ้านคุณวันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองจิก…