ในงานเปิดเทสโก้ โลตัส สาขาโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 30 มีนาคม 2561–คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ คุณบุญชัย ชีพอารนัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส ได้เคียงคู่กันมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอโพนทอง และหลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมภายในห้าง ซึ่งได้มาสะดุดหยุดลงตรงมุมจำหน่ายสินค้าเกษตรหลากหลาย…

ร่วมชื่นชมกับข้าวหอมมะลิ จากทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ซื้อตรงจากจากลุ่มเกษตรกร
ร่วมชื่นชมกับข้าวหอมมะลิ จากทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ซื้อตรงจากจากลุ่มเกษตรกร

คุณบุญชัย ชีพอารนัย ผู้บริหารเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าทุกๆวัน พร้อมไปกับการเติบโตร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ยังคงเปิดสาขาใหม่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญคือการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆ ทั้งการจ้างงานโดยตรงและทางอ้อม อย่างเช่น สาขาโพนทองที่เปิดใหม่ ได้ทำการว่าจ้างพนักงานประจำจากท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 130 ตำแหน่ง และยังมีพนักงานประจำและชั่วคราวอีกหลายตำแหน่ง รวมแล้วกว่า 200 คนที่ได้รับการว่าจ้าง พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตในสายงานเพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี และอีกนโยบายหนึ่งที่มุ่งมั่นมากคือการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผ่านการรับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดอบรมจัดเจรจาธุรกิจเป็นคู่ค้ากับเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งให้การส่งเสริมและแนะนำในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่...
มอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่…

(รายละเอียดข่าว…เทสโก้ โลตัส รับซื้อสินค้าเกษตรไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ดูเพิ่มเติมจากคลิปข้างต้น หรือสอบถามได้ที่ สนง.ใหญ่ โทร. 02-797-9000)

(เทสโก้ โลตัส จัดจับคู่ธุรกิจเกษตรกร ตั้งเป้ารับซื้อ 150,000 ตันต่อปี https://goo.gl/ix9saz)