ทุเรียน
ทุเรียนสาลิกา ของดี อ.กะปง จ.พังงา กำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว

ข่าว เกษตรโว้ยVOICEทุเรียนสาลิกาปีนี้ออกมาให้ได้ทานกันก่อนกำหนดเล็กน้อย จากปกติจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จากการลงพื้นที่ของเกษตรจังหวัดพังงาพบว่า ผลผลิตไม่มาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าเกษตรกรจะปลูกเพิ่มมากขึ้น

(จากซ้าย) นายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เจ้าของสวน และนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา
(จากซ้าย) นายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เจ้าของสวน และนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา มาเสวนาและเยี่ยมชมกันถึงสวนเลยทีเดียว

วันนี้ (4 พ.ค.) นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา นายวีระ สังข์ทอง เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุเรียนสาลิกาทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพังงาในพื้นที่ อ.กะปง

ทุเรียนสาลิกามีแหล่งกำเนิดอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา เจ้าของสวนที่มาเยี่ยมชมในวันนี้ คือนายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา และปัจจุบันก็มีเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนสาลิกาในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะนี้ชื่อเสียงของทุเรียนสาลิกา อ.กะปงกำลังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ส่งผลทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพันธ์สาลิกาได้เป็นอย่างดีทีเดียว

โดยนายนิพนธ์ได้ยืนยันกับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรพังงาและสำนักงานเกษตรอำเภอกะปงยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลรักษาสวนทุเรียนด้วยสารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมี รวมทั้งแนะนำการตัดทุเรียนให้มีคุณภาพเท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและมีการกระจายตัวของผลผลิตที่มากขึ้นด้วย

ถ่ายรูปกับเจ้าของสวนทุเรียนสาลิกา อ.กะปง จ.พังงา
ถ่ายรูปกับเจ้าของสวนทุเรียนสาลิกา อ.กะปง จ.พังงา

ทุเรียนสาลิกา ของดีเมืองพังงา

จากข้อมูลของเว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร โดยคุณนวลศรี  โชตินันทน์ ได้อ้างอิงข้อมูลจากคุณอนงค์นาฏ  พรหมทะสาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี ได้รายงานไว้ในบทความ “ทุเรียนพันธุ์สาลิกา” ว่า “ทุเรียนสากา” หรือ “สาลิกา” เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ลักษณะและจุดเด่นของทุเรียนพันธุ์สาลิกานี้คือ  มีลักษณะผลค่อนข้างกลม ความยาวผลประมาณ 30 เซนติเมตรรวมขั้วผล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร เปลือกผลบาง หนามสั้นและค่อนข้างถี่ เมื่อผลยังดิบสีเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อยและมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องพู เมล็ดภายในส่วนใหญ่เป็นเมล็ดลีบ ขนาดเล็กเกือบทั้งหมดรสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ แต่ละพูมีความยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง เนื้อหนา ละเอียด ไม่มีเส้นใย เนื้อแน่น ไม่เละ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คงไว้ ซึ่งทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองสากาแต่ไม่ฉุน น้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 กิโลกรัม ให้ผลผลิตได้เมื่อปลูกไปแล้วประมาณ 4-5 ปี ทุเรียนพันธุ์สาลิกาที่ปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่ มีอยู่เพียง 3-4 รายเท่านั้น ส่วนใหญ่จะปลูกร่วมกับมังคุดหรือไม้ผลชนิดอื่นๆ หรือทุเรียนพันธุ์อื่น นอกนั้นจะมีการปลูกกันบ้านละต้นสองต้น ปลูกกันตามหลังบ้าน จึงทำให้มีผลผลิตน้อยและยังไม่รู้จักกันแพร่หลายนัก

ผลกลม รสชาติหวานมันกว่าทุเรียนพื้นเมืองทั่วไป
ผลกลม รสชาติหวานมันกว่าทุเรียนพื้นเมืองทั่วไป (และให้สังเกตของแท้ต้องมีสีสนิมตรงไส้กลาง)

การขยายพันธุ์ทุเรียนมีหลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา ทาบกิ่งและการเสียบยอด แต่สำหรับการปลูกทุเรียนพันธุ์สาลิกา เกษตรกรนิยมปลูกโดยการเสียบยอดและเสียบข้าง เนื่องจากการปลูกด้วยเมล็ดจะเกิดการกลายพันธุ์ ทั้งสองวิธีนี้มีข้อดีคือ ได้ต้นทุเรียนที่มียอดพันธุ์ดีตามความต้องการ ให้ผลผลิตเร็ว มีรากแก้วช่วยค้ำยันลำต้น สามารถเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำอีกด้วย

จากการสอบถาม นายอำนวย วัยวัฒน์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพันธุ์สาลิกา ที่บ้านลำรู่ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา บอกว่า นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบข้างมากกว่าวิธีเสียบยอด เพราะวิธีเสียบข้างจะทำให้ต้นทุเรียนโตเร็ว ดูแลรักษาง่ายและให้ผลผลิตเร็วกว่า ส่วนวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดเป็นวิธีที่ยุ่งยาก และใช้เวลานานเกษตรกรจึงไม่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด

ด้านการดูแลรักษา เกษตรกรจะนิยมใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 4-5 กิโลกรัม/ต้น ใส่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เป็นการบำรุงรักษาต้นทุเรียนเพื่อให้พร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีต่อไป ทุเรียนพันธุ์สาลิกาจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม และผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี

ลักษณะต้นทุเรียนสาลิกาที่กำลังให้ผลผลิต...
ลักษณะต้นทุเรียนสาลิกาที่กำลังให้ผลผลิต…(ภาพจากเครือเดอะเนชั่น)
สวนทุเรียนสาลิกาที่ปลูกขึ้นมาใหม่
สวนทุเรียนสาลิกาที่ปลูกขึ้นมาใหม่

หมายเหตุ : ภาพ/ข่าวจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน