เรื่อง/ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี /โคราชใต้
ข่าวเกษตรโว้ยVOICE/ครบุรี – เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก โดย นายสันติ แบ๊ะหลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินอาชีพของตนเอง สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรีนายอำเภอครบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้

นายอำเภอผัดสะตอแจกชาวบ้านชิม
นายอำเภอผัดสะตอแจกชาวบ้านชิม

ซึ่งภายในงาน ได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผลผลิตทางการเกษตร การนำผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอครบุรีมาจำหน่าย พร้อมทั้งมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชสวนที่กำลังเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่อำเภอครบุรีขณะนี้ อาทิ ทุเรียน สะตอ ขนุน และกล้วยเป็นต้น นอกจากนี้ทางนายอำเภอครบุรี ยังได้ร่วมผัดสะตอ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ชาวบ้านตำบลลำเพียกปลูกขึ้นเองและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชิม เพื่อพิสูจน์รสชาติสะตอของจังหวัดนครราชสีมาและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายว่ามีรสชาติดีไม่แพ้สะตอจากทางภาคอื่น ซึ่งก็ได้รับคำชมจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอครบุรี เดิมทีเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เน้นการปลูกมันสำปะหลัง อ้อย และข้าว เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีรายได้ไม่มั่นคงเพราะราคาผลผลิตไม่แน่นอน บางปีตกต่ำจนต้องขาดทุนย่อยยับ แต่ในช่วงหลังเกษตรกรหันมาปลูกพืชหมุนเวียน รวมถึงพืชสวนกันมาขึ้น ซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะทุเรียน ขนุน และสะตอ จึงทำให้มีความหลากหลายในการปลูกพืชมากยิ่งขึ้น และขณะนี้มีแนวโน้มการเพาะปลูกพืชสวนทดแทนพืชเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง