เรื่อง/ภาพ : รณฤทธิ์ นวนครบุรี/ครบุรี โคราชใต้

ข่าว เกษตรโว้ยvoice/ครบุรี – วันที่ 14 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นำชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอนใหม่ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ร่วมกันทำกิจกรรมตีนาจับปลา ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตชาวนา ที่ได้ทำกันต่อเนื่องมาตั้งแต่โบราณ การตีนานั้นในสมัยก่อนชาวนาจะใช้กระบือเพื่อทำการไถกลบตอซังข้าวให้เป็นปุ๋ยหรือที่เรียกว่า บ่มนา แต่มาทุกวันนี้เปลี่ยนมาเป็นการใช้รถไถแทน สำหรับนาในที่ลุ่ม จะยังมีน้ำขังอยู่ภายในนาหลังเก็บเกี่ยว ปลาต่างๆที่มากับน้ำในช่วงที่ปล่อยน้ำเข้านาเพื่อหล่อเลี้ยงผลผลิต ก็ยังคงอยู่ภายในนาเช่นเดียวกัน และเมื่อมีการไถตีนาปลาก็จะถูกคราดไถไปด้วย ทำให้ปลาต้องออกมาจากที่ซ่อนผุดและว่ายให้เห็น ชาวนาก็จะพากันจับปลาพวกนี้มาทำเป็นอาหารระหว่างการไถตีนา และส่วนใหญ่นาที่อยู่ติดกับลำน้ำธรรมชาติก็จะมีปลาเข้าไปในนามากเป็นพิเศษ เมื่อมีการไถตีนา ชาวบ้านก็จะพากันมาขอจับปลาตามหลังรถไถ เพื่อนำกลับไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยที่ยังคงมีให้ได้เห็นอยู่ทุกวันนี้

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ

ซึ่งในวันนี้ นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ได้ขับรถไถตีนาด้วยตนเอง เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันลงนาเพื่อจับปลา ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองอย่างมาก ชาวบ้านสามารถจับปลาที่อยู่ในนาของนายติมหลอด เอี่ยมครบุรี ซึ่งอาสาใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมได้เป็นจำนวนมาก จากนั้นก็นำมาย่างแบ่งกันกิน ซึ่งถือเป็นภาพของวิถีชีวิตดั้งเดิม ภาพความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ และภาพของความรักความสามัคคีของคนไทย ที่ยังมีอยู่ในสังคมทุกวันนี้

นายสมชาติ เดชดอน
นายสมชาติ เดชดอน

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจ ที่ทุกวันนี้ยังมีวิถีการใช้ชีวิตดั้งเดิมให้ได้เห็น เป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าสังคมยังมีความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจให้แก่กันและกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี จึงอยากให้ทุกๆคนช่วยกันสืบสานสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้ เพราะทุกวันนี้วิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างการตีนาจับปลานั้นเริ่มจางหาย เพราะในนาข้าวส่วนใหญ่จะมีการใช้สารเคมี มากำจัดศัตรูพืชของข้าว จึงทำให้ปลาที่อยู่ในนาหายไปด้วย แต่นาของหมู่บ้านดอนใหม่แห่งนี้ เป็นการทำนาแบบดั้งเดิม ไม่ใช้สารเคมี ยึดถือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปลา หอย และปู อย่างที่ได้เห็นวันนี้