“เงาะโรงเรียนบ้านนาสารบินได้แล้วเวลานี้” (คุณวารินทร์ เพชรโกษาชาติ ผจก. เงาะแปลงใหญ่เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี)

เรื่อง/ภาพ : ทีมข่าวเกษตรVOICE/จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

ทีมข่าว “เกษตรก้าวไกล” เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มพูนทรัพย์ ที่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยการนำทีมของ คุณกุศล บุญกล่อม ผช.ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือธ.ก.ส. สาขาสุราษฎร์ธานี และคุณไพโรจน์ บรรจงลิขิตกุล ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านนาสาร บริการพาทีมงานเราไปเยี่ยมชมเกษตรแปลงใหญ่เงาะโรงเรียนบ้านนาสาร สินค้าขึ้นชื่อส่งไปขายหลายประเทศและล่าสุดประเทศจีน และห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต มีคุณวารินทร์ เพชรโกษาชาติ ผู้จัดการเงาะแปลงใหญ่เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

คุณวารินทร์ เปิดเผยว่า “เงาะโรงเรียน” ผลไม้ขึ้นชื่อของภาคใต้ หากใครได้ลิ้มลองต่างยกนิ้วให้ว่าสุดยอดของเงาะ ด้วยคุณสมบัติเนื้อแห้ง กรอบล่อน หวานหอม เปลือกบาง เนื้อหนา ลักษณะพิเศษสุกแล้วเปลือกผลมีสีแดงปลายขนยังคงเป็นสีเขียว

ผจก.เกษตรแปลงใหญ่เงาะนาสาร กล่าวต่อไปว่าช่วงนี้ผลผลิตส่วนใหญ่กำลังออกสู่ตลาด เงาะที่เราคัดอยู่นี้ส่งห้างสรรพสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วประเทศ ก่อนที่เราจะส่งขายก็รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก นำมาล้างให้สะอาดที่จุดรวบรวมใน ต.เพิ่มพูนทรัพย์ (ดูคลิปประกอบ) เมื่อปราศจากมด-แมลงแล้ว เรานำส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร ทางท็อปส์ จะจ่ายเงินให้เราทุก 15 วัน

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาด
ชมขั้นตอนการล้างทำความสะอาด

“ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธ.ก.ส. จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อรวบรวมเป็นทุนซื้อผลผลิตจากสมาชิกแปลงใหญ่จำนวน 118 ราย  พื้นที่ดำเนินการในขณะนี้กว่า 1,000 ไร่” คุณวารินทร์ กล่าวและว่า ตอนนี้รับซื้อจากชาวสวนในราคากิโลกรัมละ 35 บาท เราจะรับซื้อให้ได้ประมาณ 5 พันตัน เพื่อส่งไปขายทั้งห้างท็อปส์ และประเทศจีน

การคัดเลือกเงาะให้ได้คุณภาพเดียวกัน
การคัดเลือกเงาะให้ได้คุณภาพเดียวกัน

ด้านคุณกุศลบุญกล่อม ผช.ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่เป็นปัญหาเดิม ๆ ของเราคือเรื่องตลาด เราเห็นจุดอ่อนตรงนี้ ทางธ.ก.ส. จึงมาสนับสนุนด้านเงินทุน เงาะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ จ.สุราษฎร์ธานี เราพัฒนาเป็นแปลงใหญ่ เพื่อสร้างคุณภาพและยกระดับราคาให้สูงขึ้น เราถือว่าได้นำพี่น้องเกษตรกรมาถูกทางแล้ว “เงาะโรงเรียนบ้านนาสารบินได้แล้วเวลานี้” (ส่งไปขายหลายประเทศแล้ว) และบอกว่าเกษตรกรที่จะปลูกผลไม้อะไรขอให้คำนึงว่าผลไม้นั้นต้องบินได้ (ส่งขายต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนได้)

ด้านคุณไพโรจน์ บรรจงลิขิตกุล ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านนาสาร กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจ ที่เกษตรแปลงใหญ่ของเพิ่มพูนทรัพย์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธ.ก.ส. 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี เกษตรแปลงใหญ่ของจ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบของเกษตรแปลงใหญ่ระดับประเทศ เงาะบ้านนาสารได้รับการขึ้นทะเบียน GI เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 3 อำเภอ คือ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และอ.เวียงสระ ถ้าเป็นผลผลิตจากที่อื่นนำมาอ้างจะถูกปรับตามกฎหมาย

เงาะโรงเรียนบ้านนาสารได้รับการขึ้นทะเบียน GI อร่อยระดับโลก
เงาะโรงเรียนบ้านนาสารได้รับการขึ้นทะเบียน GI อร่อยระดับโลก

สำหรับประวัติย่อๆ เงาะนาสาร  เมื่อปี 2468 นายเค วอง ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ ดีบุกที่ อ.เภอบ้านนาสาร และนำเมล็ดเงาะมาปลูกบริเวณบ้านพัก ซึ่งพื้นที่นี้ต่อมาเป็นที่ตั้งโรงเรียนนาสาร จึงเป็นที่มาของ “เงาะโรงเรียน”

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวารินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 59 ม.4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์โทร. 087-2704304

>>LIVE ชมจุดรวบรวมผลผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร https://web.facebook.com/kasetkaoklai/videos/2050429075275790/

>>LIVE ชมสวนเงาะโรงเรียนบ้านนาสารของ ผจก.เงาะแปลงใหญ่ https://web.facebook.com/kasetkaoklai/videos/2050469468605084/