เปิดใจชาวนาชัยนาท “ต้องกล้าเปลี่ยนจึงจะรอดและรวยได้”
คุณบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ ชาวนาผู้กล้าเปลี่ยน จ.ชัยนาท

“ทำนาปรังมีแต่ซังกับหนี้ ทำนาปีมีแต่หนี้กับจน”

ประโยคข้างต้นนี้ติดตรึงอยู่ในหัวใจของชาวนา จ.ชัยนาท ที่ชื่อ “บุญฤทธิ์ หอมจันทร์” มานานหลายปี เขาบอกกว่าสมัยก่อนทำนาไม่เคยคิดถึงต้นทุน คิดจะใส่ปุ๋ยก็ใส่ไป คิดจะฉีดยาก็ฉีดไป พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้ก็ไปส่งให้โรงสี กี่ปีกี่ชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่สามารถลดต้นทุนอะไรได้เลย และปีใดที่ภัยแล้งมา โรคแมลงมา หนี้สินก็ตามมาบานตะไท…

เครื่องหยอดข้าวนำมาใช้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
เครื่องหยอดข้าวนำมาใช้ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งตัวเขาเป็นรองประธานอยู่ โดยให้เปลี่ยนจากการทำนาหว่าน ที่ตัวเขาคุ้นเคยมากว่า 30 ปี มาเป็นการทำนาด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS มุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ทั้งเครื่องหยอดข้าวและรถดำนา ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งเสริม พบว่าได้ผลผลิตที่น่าพอใจ ช่วยลดต้นทุนได้มาก โดยได้ผลผลิตในปริมาณ 932 กิโลกรัม/ไร่ และได้กำไรประมาณ 5,345 บาท/ไร่ ซึ่งต่างจากการทำนาหว่าน ที่ได้ผลผลิตเพียง 670 กิโลกรัม/ ไร่ และได้กำไรประมาณ 3,058 บาท/ไร่ 

“สมัยที่ผมทำนาหว่าน ต้นข้าวจะมีความหนาแน่นเยอะมาก ทำให้บำรุงรักษายาก ยิ่งในขั้นตอนของการกำจัดวัชพืชและแมลง ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก ส่งผลให้ต้นทุนสูงถึง 4.9 บาท/กิโลกรัม ต่างจากการทำนาโดยใช้เครื่องหยอดและรถปักดำ ที่ใช้ต้นทุนเพียง 3.6 3.8 บาท/กิโลกรัม เพราะว่ามีการใช้เครื่องหยอดและรถปักดำในขั้นตอนการปลูก ทำให้ต้นข้าวเป็นแถวสวยงาม เรียงรายกันเป็นระเบียบ บำรุงรักษาได้ง่าย และต้นข้าวไม่ต้องแย่งปุ๋ยเวลาเจริญเติบโต ส่งผลให้ความสูงของต้นข้าวสม่ำเสมอ

นี่คือแปลงนาของผมครับ
นี่คือแปลงนาของผมครับ

นอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหลือเพียง 810 กิโลกรัม/ไร่ ต่างจากการทำนาหว่านที่ใช้เมล็ดพันธุ์สูงถึง 20 กิโลกรัม/ไร่”

ในตอนท้ายคุณบุญฤทธิ์ ย้ำว่า “ชาวนาต้องกล้าเปลี่ยน ไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนตอนไหน เราต้องก้าวข้ามความยากจนในการปลูกข้าว ที่เขาบอกว่าทำนาปรังมีแต่ซังกับหนี้ ทำนาปีมีแต่หนี้กับจน ผมค้นพบว่ามันไม่จริงเสมอไป…ทุกวันนี้ผมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำนามีเงินใช้หนี้ มีเงินเก็บ…เราต้องค้นหาสิ่งใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับประสบการณ์เก่าๆ ที่มีอยู่ จึงจะหลุดพ้นความยากจน…ผมอยากเชิญชวนชาวนาในจังหวัดใกล้เคียงให้หันมาทำนาแบบปราณีตด้วยวิธี KAS ผมพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ครับ” ติดต่อ คุณบุญฤทธิ์ ได้ที่โทร. 086 8692243