ตามรองอธิบดีปศุสัตว์ป้ายแดง ลุยถิ่นโคบาล...ประกาศเข้าใจ เข้าถึงเกษตรกรทุกคน
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่ ลุยงานตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคนม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และนครราชสีมา

เรื่อง : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

พอรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่ก็ติดเครื่องลุยงานทันที เขาล่ะ “สุรเดช สมิเปรม” จากตำแหน่งเลขานุการกรมก็ขยับมาเป็นรองอธิบดีป้ายแดง ไฟจึงแรงมากๆ ชักชวนสื่อมวลชนนับสิบชีวิตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคนมในจังหวัดลพบุรีและนครราชสีมา “ดินแดนแห่งโคบาล” ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Food Feed Farm สร้างมาตรฐานด้านอาหารคน อาหารสัตว์ และมาตรฐานฟาร์ม

จุดแรกที่ลุยไปถึงก็คือ สหกรณ์ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีนายมานิตย์ โตล่ำ ประธานสหกรณ์ ให้การต้อนรับขับสู้ เรียกว่าเปิดห้องประชุมหรูของสหกรณ์แห่งนี้ที่คนมาดูงานกันไม่ขาดสาย นำเสนอผลงานอันโดดเด่น นั่นก็คือการเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) เพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนม (TMR) สำหรับการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมถึงระบบการผลิตโคสาวทดแทนซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากกรมปศุสัตว์และจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกจากนี้ยังเลี้ยงขุนโคนมที่ถูกปลดระวางมาขายต่อแทนที่สมาชิกจะขายราคาถูก ๆ

“สหกรณ์ของเราทำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้สมาชิก” เสียงประธานมานิตย์ ย้ำ…นี่คือหัวใจที่นำมาสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน และสหกรณ์มีเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ที่ถือว่าทันสมัย

โดยที่รองอธิบกรมปศุสัตว์ป้ายแดงให้ความสนใจเรื่องการผลิตอาหารโคนมเป็นพิเศษ ได้ชักชวนให้สื่อมวลชนไปชมขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบมาตรฐานอาหารโคนม ถึงกับลงทุนหยิบขึ้นมาโชว์และดมกลิ่นอาหารบอกว่า ได้มาตรฐาน หอมน่ากิน โคน่าจะชอบใจ 


สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด…เล็กแต่มีคุณภาพ และหัวใจสู้ทุกคน

จุดที่สองได้ไปต่อที่สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่นี่แม้ว่าจะเป็นสหกรณ์โคนมขนาดเล็กแต่มีคุณภาพ มีสมาชิกเป็นผู้เลี้ยงโคนมเพียง 43 ราย แต่สมาชิกทั้งหมดได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นตัวรับประกันได้ว่าน้ำนมที่ผลิตมาจากสหกรณ์แห่งนี้เป็นน้ำนมที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน


ณคร ฟาร์มโคนม เจ้าของเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่

จุดที่สาม ปิดท้ายกันที่ “ณคร ฟาร์มโคนม” หนึ่งในสมาชิกที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์โคนมด่านขุนทด ที่นี่เจ้าของเป็นคนหนุ่มนามว่า “นคร กาบขุนทด” ได้เลี้ยงโคนมเมื่อ 3 ปีที่แล้ว จำนวนโคนมที่เลี้ยง 44 ตัว แต่ที่รีดนมได้มีทั้งหมด 22 ตัว รีดนมได้วันละ 380 กิโลกรัม เฉลี่ยปีหนึ่งรีดนมได้ 18 ลิตร/ตัว/วัน หัวใจคือผลิตอาหารขึ้นมาใช้เอง เรียกว่าทำให้สามารถลดต้นทุนได้มาก ตัวเลขรายรับรายจ่ายมีสัดสวนที่น่าพอใจมีรายได้หลักกว่าแสนบาทต่อเดือน (หักต้นทุนกำไรเหลือ 1.5 แสน/เดือน) โดยที่คนเลี้ยงหลักคือตัวคุณนครและภรรยา แต่จะมีคุณพ่อ คุณแม่มาช่วยเสริมบ้าง

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวกับสื่อมวลชน ต่อหน้าเจ้าของณครฟาร์มว่า น่าภาคภูมิใจมากที่คนหนุ่มสาวหันมาเลี้ยงโคนนม ซึ่งถือเป็นอาชีพพระราชทานและทำให้ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ทางกรมปศุสัตว์จะสนับสนุนให้เป็นฟาร์มโคนมต้นแบบ และมุ่งผลักดันให้เกิดฟาร์มโคนมอื่นๆ ต่อไป

“จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในครั้งนี้ เราจะพบว่าทุกอย่างเกษตรกรต้องทำด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างเช่นณครฟาร์มที่มาดูงานวันนี้ โดยภาครัฐ-เอกชน มาช่วยรับซื้อ ช่วยดูแล ผ่านทางสหกรณ์เป็นพี่เลี้ยง และกรมปศุสัตว์เข้ามาเติมเต็ม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ว่า “การตลาดนำการผลิต” วันนี้น้ำนมดิบเรามีคุณภาพดี มีตลาดรองรับที่แน่นอน ทำให้อาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งชาวบ้านต่างภาคภูมิใจในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก เพราะนี่เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9” รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าว


คุณนคร และภรรยา กล่าวขอบคุณ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ และคณะที่มาเยี่ยมชมครั้งนี้

ทางด้าน คุณนคร และภรรยา กล่าวตอบว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่คณะของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติแบบนี้ จะพยายามทำหน้าที่เกษตรกรเลี้ยงโคนนมให้ดีที่สุด และพร้อมเปิดโอกาสให้เพื่อนๆเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน

เป็นอันว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคนมของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครั้งนี้ ปิดฉากได้อย่างสวยงาม ก็หวังว่าอาชีพเลี้ยงโคนนมจะมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามที่ท่านได้พูดอยู่ตลอดเวลา กับประโยคทองที่ว่า ผมเป็นคนเข้าถึงง่าย เข้าใจ และเข้าถึงเกษตรกรทุกคน…และประกาศว่าพร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเลี้ยงโคนมก็นับว่าได้รับเสียงปรมมือจากเกษตรกรที่รับฟังกึกก้องทีเดียว