“ขยายพันธุ์ไม้ผลเป็นเห็นเงินล้าน” เกษตรอคาเดมีเปิดสอนเพื่อมือใหม่

โครงการห้องเรียนกลางสวน โดย เกษตรอคาเดมี-เรียนรู้สิ่งดีดีจากของจริง (เครือเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล) ร่วมมือกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิใจเสนอ หลักสูตรเพื่อเกษตรกร (Course for Farmers) จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 การปลูกไม้ผลในภาชนะ(กระถาง เข่ง)

จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของไม้ผลว่าชนิดไหนปลูกได้ ปลูกไม่ได้ ปลูกในเข่งหรือในกระถางดี (หรือภาชนะอื่นใด) ระบบดินปลูก การผสมดินปลูก ระบบปุ๋ย ระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่ง การบังคับให้ออกดอก ออกผล การตัดแต่งผล รวมทั้งสาธิตการปลูกในเข่งให้ดูกันสดๆ

วันที่สอน : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

หลักสูตรที่ 2 การขยายพันธุ์ไม้ผลในรูปแบบต่างๆ

เรียนวิธีการขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่างๆ แต่จะเน้นการขยายพันธุ์ไม้ผลเป็นวิธีที่นิยมใช้จริง และเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นการค้าจริงๆ จะมีทั้งหมด 5 วิธี คือ การตอนกิ่ง ติดตา ต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการเสริมราก รวม 5 วิธี (3 วิธีแรกทุกคนจะได้ปฏิบัติจริง ส่วน 2 วิธีหลังทางวิทยากรจะสาธิตให้ดู)  

วันที่สอน : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

ทั้ง 2 หลักสูตร สอนโดย อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่เรียน

บริเวณแปลงปลูกภายในเรือนองุ่นปวิณ ปุณศรี (ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. รวมประมาณ 4 ชั่วโมง

วิธีการสมัครเรียน

ขอให้ผู้สนใจสมัครด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล โทร.ไอดีไลน์ 0897877373 (คุณภัทรานิษฐ์) หลังจากนั้นโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 300 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและอื่นๆ) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาปากเกร็ด เลขที่บัญชี 142-2-33729-4 ชื่อบัญชี คุณภัทรานิษฐ์ จีระประเสริฐ หลังการโอนให้โทร.แจ้ง หรือไลน์ยืนยันการโอน…ขอเรียนย้ำว่าการจัดหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ แต่เน้นให้ทุกคนอยู่ได้ และพึ่งตนเองได้

(ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://bit.ly/2HB4fiD)

โลโก้ เกษตรอคาเดมี...เรียนรู้สิ่งดีดีจากของจริง
(โลโก้) เกษตรอคาเดมี…เรียนรู้สิ่งดีดีจากของจริง