คุณกรสมรรถ เลาพิกานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาอ่างทอง...กำลังตะลึงกับกลองใบใหญ่สวยงามมาก

“ต้องคนสู้ชีวิตเท่านั้นจึงจะทำอาชีพนี้ได้”

ประโยคข้างต้นนี้ เปล่งมาจากปากคุณเฉลิมชัย เผ่าพยัฆ เจ้าของบ้านกลองเฉลิมชัย ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เหตุที่เขาได้กล่าวคำนี้ออกมา เพราะว่าอาชีพทำกลองเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน เนื่องจากกลองที่ทำเป็นงานหัตกรรมทำมือเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เครื่องทุ่นแรงเพียงน้อยนิด ในขณะที่กลองสักใบกว่าจะทำสำเร็จออกมาจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ

คุณเฉลิมชัย เล่าว่าชาวบ้านที่นี่เริ่มทำกลองมากว่า 100 ปี บุกเบิกโดย คุณตาเพิ่ม ภู่ประดิษฐ์ นักดนตรีวงปี่พาทย์มอญ ที่มีฝีมือทางช่าง จากนั้นคุณตาก็สอนให้ลูกศิษย์ทำกลองไว้ใช้เอง ในช่วงว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งในตำบลเอกราชยังคงมีชาวบ้านที่อนุรักษ์อาชีพทำกลองหลายสิบครอบครัว และกลองที่ทำขึ้นนี้ จะนำไปใช้ในงานประเพณีหรือพิธีต่างๆ จึงถือว่าอาชีพทำกลองมีความผูกพันและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ที่ต้องใช้กลองในพิธีกรรมต่างๆ และถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้

“เพราะความเก่าแก่ของหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้ เราจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มทำกลองตำบลเอกราช และยังคงอนุรักษ์รูปแบบหรือวิถีชีวิตที่มีมาแต่เดิมให้คงอยู่ เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวให้คนรุ่นหลังได้มาค้นหาและมาเที่ยวกัน” คุณเฉลิมชัย ในฐานะประธานกลุ่มทำกลองตำบลเอกราช กล่าว และบอกอีกว่าช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีพิธีไหว้ครูกลอง ซึ่งเป็นพิธีที่อยากเชิญชวนให้คนไทยมาชื่นชมความงดงามเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณเฉลิมชัย ได้กล่าวถึงเรื่องการตลาดของกลองที่ทำขึ้นว่า ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะวัดต่างๆจะมาสั่งกลองจากหมู่บ้านแห่งนี้ และน่าภูมิใจว่าปัจจุบันกลองจากตำบลเอกราชมีเสียงดังไปถึงประเทศจีนแล้ว

จากบ้านกลองเฉลิมชัย คณะของเราวันนี้ ซึ่งนำทีมโดย คุณกรสมรรถ เลาพิกานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาอ่างทอง ได้เดินทางไปต่อที่ร้านกลองผู้ใหญ่ชิด เนียมพันธ์ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน ไปถึงก็ได้พบกับผู้ใหญ่ชิดพอดี

“ผมจะให้ชมกลองที่มีความงดงามและราคาแพงที่สุดของร้าน” ผู้ใหญ่ชิด กล่าวกับคณะของเรา และพาไปยืนตรงกลองใบใหญ่ที่มีลวดลายเป็นลายไทยสวยงามล้ำค่ามาก กับอีกใบเขียนเป็นรูปหนุมาน ถามไถ่ได้ความว่าราคาใบละ 5 แสนบาท แต่กลองพวกนี้จะไม่ได้ทำขายเหมือนกลองทั่วไป จะเอาไว้ไหว้ครูกลองในงานประจำปีของตำบล และจะตั้งโชว์ไว้ในร้านและให้เช่าเวลามีพิธีการต่างๆ

“กลองพวกนี้จะเอาไว้ให้คนเขาเช่าไปใช้ในพิธีการที่สำคัญต่างๆ อย่างเช่นงานที่มีรัฐมนตรีมาเปิดงานหรืองานที่เป็นพิธีกรรมต่างๆ”

ได้สอบถามเพิ่มเติมก็ได้ความว่าจะให้เช่าเป็นกลองคู่ครั้งละ 2 ใบ คิดราคาค่าเช่า จำนวน 5 หมื่นบาท ทราบอีกว่าคนที่เช่าไปนั้นเขานำกลองไปทีแค่ 3 ที หรือ 3 ครั้ง ก็ต้องเสียเงิน 5 หมื่นบาท แต่ก็มีบางครั้งที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าเลย อย่างเช่น คุณบรรหาร ศิลปะอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เคยตีกลองที่มีรูปอนุมานแบบไม่ต้องเสียค่าเช่ามาแล้ว ซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้น

ในตอนท้าย เราได้ทราบจาก คุณกรสมรรถ เลาพิกานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาอ่างทอง กล่าวว่า ธ.ก.ส.มีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน อย่างเช่นหมู่บ้านทำกลองแห่งนี้ มีอัตลักษณ์ความเป็นมาที่ไม่เหมือนหมู่บ้านใดๆ จึงต้องการยกระดับให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ทั้งนี้หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งชาวบ้านหลายชุมชนมีการปลูกไม้มีค่าที่ธ.ก.ส.ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้ จึงหวังว่าจะเชื่อมโยงให้เกิดอาชีพเกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน เนื่องจากไม้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองนั่นเอง

หมายเหตุ : ต้องการท่องเที่ยวหมู่บ้านทำกลอง ติดต่อคุณเฉลิมชัย เผ่าพยัฆ ประธานกลุ่มทำกลองตำบลเอกราช โทร.0815874841, 099 186 7227