เบื้องหลังความสำเร็จ “โยเกิร์ตจากมะพร้าว” ผลงานวิจัย ม.เกษตรฯ ที่ถูกต่อยอดเชิงพาณิชย์
ร่วมยินดีต่อความสำเร็จ...ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ขวาสุด) และคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากพิธีลงนาม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ทานสาระ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยเรื่อง โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน และ โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว (เหมาะสำหรับคนแพ้นม-ไม่มีส่วนผสมของนม แต่คุณค่าทางโภชนาการไม่ด้อยกว่ากัน) ซึ่งเป็นผลงานของ นายประมวล ทรายทอง และทีมนักวิจัย จากฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

พิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนามกับ น.ส.ณิชารีย์ พานิชเจริญดี บริษัท ทานสาระ จำกัด และในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้มาร่วมแถลงถึงทิศทางและอนาคตของงานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร…

(รายละเอียดพิธีลงนาม ชมได้จากคลิปต่อไปนี้)

เบื้องหลังความสำเร็จของ โยเกิร์ตจากมะพร้าว ต้องคุยกับเจ้าของผลงานวิจัย “เกษตรว้อยซ์” เว็บไซต์ข่าวเกษตรในเครือเกษตรก้าวไกล ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณประมวล ทรายทอง และคุณวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล สองนักวิจัย จากฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ถึงเบื้องหลังความสำเร็จของผลงานวิจัยเรื่อง โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน และ โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว ว่าได้ใช้เวลาถึง 1 ปีเศษ กว่าที่ทุกอย่างจะลงตัว

“ทีมนักวิจัยต้องใช้เวลาค้นคว้าสูตรถึง 1 ปีกว่าๆ เพราะมะพร้าวนำมาทำเป็นโยเกิร์ตยากกว่านม และเราต้องดูถึงการเซ็ทตัวไม่มีการแยกชั้น….” นักวิจัย กล่าว

(เบื้องหลังความสำเร็จ และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ชมได้จากคลิปต่อไปนี้)

สำหรับแรงบันดาลใจต่อผลงานดังกล่าว มาจากความตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างเช่น มะพร้าวน้ำหอม ที่นำส่วนน้ำและส่วนเนื้อมาใช้ รวมทั้งกะทิจากมะพร้าว ซึ่งบางช่วงมีราคาตกต่ำ เกษตรกรขายไม่ได้ราคา และปัจจุบันยังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มในรูปของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อความสะดวกของผู้บริโภค โดยใช้น้ำผลไม้ท้องถิ่นของไทยมาเป็นส่วนผสม จากปกติโยเกิร์ตมักใช้ผลไม้ต่างประเทศ อย่างเช่น น้ำสับปะรด น้ำเสาวรส น้ำลูกหม่อน และน้ำหมากเม่า

เกษตรกรผู้สนใจในเรื่องการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือต้องการปรึกษานักวิจัย(คุณประมวล) โทร. 086 7794123