เรื่อง/ภาพ : เด็กเกษตรโว้ย

เยาวชนไทยมีเกษตรอยู่ในหัวใจมากแค่ไหน? เป็นคำถามที่ไม่อาจจะวัดได้กับเยาวชนทุกคน แต่กับเยาวชน ในโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 พวกเขามีเกษตรอยู่ในหัวใจเต็มร้อย ไม่เพียงการผ่านคัดเลือกจาก 2,005 คน ให้เหลือ 120 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ แต่พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นในกิจกรรมที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2562 https://bit.ly/2XSbgBq โดยเฉพาะกิจกรรมในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ KUBOTA Farm อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นเวลา 1 วันเต็มๆ ที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามฐานต่างๆ

1. Smart Tech ทดลองใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ GPS เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน)

2. Smart Design ออกแบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร

3. Smart Farmer เรียนรู้การจัดการแปลงผักตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่รายได้สูง

4. Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้ง่ายขึ้น

โดยเฉพาะที่นำมาเสนอในคลิปนี้ เป็นกิจกรรม Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือจักรกล เกษตร KUBOTA นั่นเอง

หลังจากผ่านการทดลองขับ “เกษตรว้อยซ์” เว็บไซต์ข่าวเกษตรในเครือเกษตรก้าวไกลได้สุ่มสัมภาษณ์เยาวชนเหล่านั้น สอบถามถึงความรู้สึกกันอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสอบถามความคิดต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร และนี่คือตัวอย่าง…(เต็มๆ ขอให้ชมจากคลิปที่อยู่ข้างต้นครับ)

คุณเมธี เรือนพิมาย เรียนอยู่ที่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ขณะที่สัมภาษณ์ขับรถเกี่ยวนวดข้าว) บอกว่าไม่เคยขับมาก่อน เคยเห็นแต่คนที่รับจ้างเกี่ยวเกี่ยวนวดข้าวแถวบ้าน ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้มาทดลองขับจริง รู้สึกว่าขับไม่ยากแต่อย่างใด

ต่อความคิดเห็นเรื่องทิศทางเกษตร มองว่าเกษตรกรต้องรวมตัวกัน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต อย่างเช่นเครื่องจักรกลเกษตรไม่สามารถซื้อคนเดียวได้ ก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการในกลุ่ม โดยต้องนำนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ มาปรับใช้

คุณเมฆ เรียนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกความรู้สึกหลังขับแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น MU5702 ว่า เคยขับคูโบต้า รุ่น 36 แรงม้า ของคุณพ่อ แต่ตัวใหม่ที่ได้ขับวันนี้ เครื่องแรง ฟิตดีมาก เลี้ยวได้คล่องตัว…ในการมาเข้าแค้มป์ครั้งนี้ ได้รับความรู้มาก คิดว่าจะนำไปปรับใช้กับการวางแผนทำการเกษตรที่บ้านต่อไป

ปิดท้ายด้วย คุณชโลทร ช่วยศรี เรียนที่คณะเกษตร สาขาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่าที่บ้านปลูกอ้อย และข้าว…การเข้าแค้มป์ครั้งนี้ ทำให้ได้มาช่วยกันระดมสมอง ช่วยกันแก้ไข และได้รับความรู้จากเพื่อนๆหลายสถาบัน ถือเป็นโอกาสของชีวิต คิดว่าจะนำความรู้ไปปรับใช้ได้มาก

สรุปปิดท้ายว่า เยาวชนไทย หัวใจเกษตรเกินร้อยจริงๆ ครับ