31 กรกฎาคม 2562 /อิมแพค เมืองทองธานี : ในการสัมมนา “สยามคูโบต้า เปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” ได้มีวิทยากรจากทุกภาคส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นเกษตรกรไทยร่วมใจทำเกษตรแบบปลอดการเผา และช่วงหนึ่งของการสัมมนา ภายใต้แนวคิด The World of Unburnt Farm ได้มีวิทยากรจากอเมริกา 2 ท่านมาร่วมเสวนา คือ Mr. Tom Newmark ประธาน Carbon Underground และ Mr. Jerry Kopalt ซีอีโอ Carbon Underground โดยมี นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า คณะทำงาน นายประพัฒน์ โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงหนึ่งของการสัมมนา (จากในคลิปที่นำมาประกอบ) ได้มีการพูดถึง กรณีทำการเกษตรแบบเผา จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าการเกิดมลพิษทางอากาศ การทำให้ดินเสื่อมและเสียสภาพในที่สุด “ถ้าทำเกษตรแบบเผา เหมือนที่ผ่านมา อีก 60 ปี จะทำให้ไม่สามารถปลูกพืชในดินได้” คือข้อสรุปว่าถ้ายังเผาแบบเดิมอีกต่อไป ผลที่ตามมาก็จะตกแก่ดินและคนรุ่นหลัง

ในอีกประเด็นหนึ่ง ได้มีการพูดถึงความมั่นใจต่อการเกษตรประเทศไทย Mr. Jerry Kopalt ซีอีโอ Carbon Underground กล่าวว่า มั่นใจต่อการเกษตรประเทศไทย 100 % ว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ และสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศไทย

“1 ในผู้ร่วมฟังสัมมนาในวันนี้เป็นผู้บริหารจากบริษัทจัสฟู้ดคอมปานี ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามาเพื่อมองหาสินค้าคุณภาพที่เป็นโปรตีนจากพืช นั่นก็คือถั่วเขียว แต่ต้องทำการเกษตรแบบไม่เผา…เขามีความต้องการจำนวนมาก ถ้าคำนวณเป็นพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 1 ล้านเอเคอร์ หรือ 5 ล้านไร่ เขาต้องการซื้อจากเกษตรกรไทย” สิ้นเสียงผู้ร่วมฟังสัมมนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเกษตรกรร่วม 1,000 คน ปรบมือยินดี

ในตอนท้าย ได้มีการพูดถึงความเป็นหุ้นส่วนกับธรรมชาติ กับอากาศ “ถ้าทำให้อากาศดีได้ ดินดีได้ สภาพแวดล้อมความเป็นธรรมชาติต่างๆก็จะกลับคืนมา…เราช่วยธรรมชาติ และธรรมชาติก็จะช่วยเรา” คือข้อสรุปที่ได้จากกการเสวนาในหัวข้อนี้

(รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ชมจากคลิปที่นำมาประกอบข่าวนี้)