แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ จ.นครพนม ได้รับ GAP แล้ว 100%

วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะกรรมการแปลงใหญ่ ปี 2562 นำโดย นายบัญชา สุขแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายยุทธศาสตร์และพัฒนาการประมง ลงพื้นที่แปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมี นายสมชัย วงศ์สุข เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มมีสมาชิก 32 ราย พื้นที่เลี้ยงรวม 57.50 ไร่ ได้รับ GAP แล้ว 100% เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองได้ ทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้จุลินทรีย์ ปม.1 แทนจุลินทรีย์ที่ซื้อจากร้านค้า ลดต้นทุนการผลิตโดยการต่อรองราคาซื้ออาหารกบจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ลดลง 15-20 บาทต่อกระสอบ ในราคาเงินสด กลุ่มมีเงินประมาณ 700,000 บาท โดยได้รับจากพัฒนาชุมชน ทำเป็นกองทุนหมุนเวียนในการจัดซื้ออาหาร

ในด้านการตลาด ราคาขายลูกอ๊อด 90 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าบีบเอาขี้ออกกิโลละ 140 บาท ซึ่งถือว่ามีราคาที่คุ้ค่ากับต้นทุน ซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อผลผลิตลูกอ๊อดถึงในพื้นที่ เพื่อนำไปส่งขายออกสู่ตลาดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ บึงกาฬ อำนาจเจริญ และยโสธร เป็นต้น และมีการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการทำตลาดออนไลน์ ใช้ชื่อเฟสบุ๊ค กลุ่มแปลงใหญ่บ้านหนองแต้ ผู้สนใจติดต่อได้

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงลูกอ๊อด อ.เรณูนคร มีเกษตรกร 97 ราย อ.ธาตุพนม มีเกษตรกร 16 ราย รวมทั้งจังหวัดไม่เกิน 140 ราย

สำหรับการเพาะเลี้ยงนั้น พบว่าสภาพพื้นที่จะมีผลต่อปริมาณการผลิต โดยเฉพาะความแตกต่างของสภาพพื้นดิน หากเป็นดินเหนียว จะทำได้ยาก แถบนาขาม ลักษณะดินจะเป็นดินร่วนปนทราย และคุณภาพน้ำที่ใช้ในการเลี้ยง ถ้าเป็นน้ำกร่อย น้ำครำ จะไม่ดี ทำให้ติดเชื้อง่าย

“การเพาะพันธุ์ลูกอ๊อดกบนั้น เริ่มจากการนำพ่อแม่พันธุ์กบจำนวน 150 คู่มาปล่อยไว้ในบ่อดินขนาด 4×20 เมตร เป็นเวลา 1 คืน เพื่อให้ผสมพันธุ์วางไข่ตามธรรมชาติ ตอนเช้าจึงนำพ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อ จากนั้นประมาณ 1 วัน ไข่จะฟักออกเป็นตัวลูกอ๊อด ใช้ระยะเวลาอนุบาลอีก 18-20 วัน ก็สามารถจับขายได้ โดยแม่พันธุ์กบ 1 ตัว จะให้ผลผลิตลูกอ๊อดถึง 3,000 ตัวเลยทีเดียว” นายสมชัย วงศ์สุข ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบบ้านหนองแต้ กล่าว

(ผู้สนใจวิธีการเลี้ยง หรือต้องการซื้อขาย ติดต่อได้ที่ ประธานกลุ่ม นายสมชัย วงศ์สุข โทร.0807533941 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2lAMMhy)