คำว่า “รวย” ตามหัวข้อเรื่องนี้คือ ประสบความสำเร็จ…เชื่อว่าหลายคนปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพ อย่างเช่นเกษตรกรปลูกอ้อย 3 ท่านที่นำมาเสนอนี้ “เกษตรก้าวว้อยซ์” ได้พบปะพูดคุยในโอกาสพิธีเปิดเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อย NKS ของบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด (NKS) เมื่อเร็วๆนี้

ท่านแรก คุณจำนง แดงเรือง (อาจารย์บัค-ฉายาเสี่ยบัค 5 ล้าน-เจ้าของไร่อ้อยที่มาศึกษาดูงานตามคลิปนี้) เป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชาวนครสวรรค์ ซึ่งเติบโตจากจอบด้ามเดียว เป็นคนขยันดายหญ้า มุ่งมั่นตั้งใจทำจริง จนมีไร่อ้อยกว่า 600 ไร่ (และของลูกอีกกว่า 200 ไร่ รวมประมาณ 900 ไร่) ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นชาวไร่อ้อยที่มีฐานะคนหนึ่ง มีบ้านหลังใหญ่ที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ มีจักรกลเกษตรและเครื่องมือทำไร่อ้อยอันทันสมัยทุกชนิด เช่น แทรกเตอร์ไถพรวนดิน รถบรรทุกขนส่งอ้อย รถตัดอ้อยคันละหลายล้านบาท

ท่านที่สอง คุณศรายุธ ชอบประดิษฐ์ (อาจารย์แขก) เกษตรกรชาวไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปลูกอ้อย 1,000 กว่าไร่ รวมทั้งที่เช่าด้วย) ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้หลักคิด 2 เรื่อง เช่น ต้องรู้จักอ้อย ว่าอ้อยชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ต้องรู้ระบบรากพืช ต้องรู้จักดิน ต้องมีการพักดิน ปลูกพืชระยะสั้นกั้นจังหวะ ต้องรู้จังหวะนาทีทอง จับช่วงจังหวะเวลาการปลูกอ้อยว่าช่วงไหนเหมาะสมที่สุด คือปลายฝนต้นหนาว ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้

ท่านที่ 3 คุณประสิทธิ์ พลชะนะ (อเนก) ปลูกครั้งแรกใครๆ ก็นึกว่าต้องเจ๊ง เพราะปลูกอ้อยไม่เหมือนใคร เคยมาดูงานไร่อ้อยอาจารย์บัค และเป็นลูกศิษย์อาจารย์แขกอยู่ก่อนแล้ว เริ่มต้นจากปลูกอ้อย 20 กว่าไร่ เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว สิ่งสำคัญคือปลูกอ้อยได้ผลผลิตสูง ปัจจุบันได้ผลผลิตเฉลี่ย (ทั้งหมดพื้นที่ 360 ไร่) เฉลี่ย 15 ตันต่อไร่ (เฉลี่ย อ้อยใหม่ และอ้อยตอแล้ว) เคล็ดลับคือทำระบบน้ำให้ดี ไม่รอธรรมชาติ อีกทั้งมีลูกชาย 2 คน เข้ามาเป็นผู้สืบทอด และมีรถตัดอ้อยราคาคันละ 12 ล้านบาท จำนวน 2 คัน

ปิดท้าย ยังมีข้อคิดของ คุณยงยุทธ ประธานทิพย์ (อาจารย์แชมป์) บอกว่าเกษตรกรยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเช่น โรงเรียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่กำลังเปิดสอนอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางที่จะแบ่งปันความรู้สู่เกษตรกร และ คุณสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครสวรรค์ สตีล จำกัด ( NKS) ซึ่งได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยและวงการอ้อยเป็นอย่างมาก

“องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจะเป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกหลานเรา…ฝากวิงวอนให้โรงงานน้ำตาล หยุดแย่งกันซื้ออ้อย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้หันมาส่งเสริมเกษตรกรอย่างจริงจัง…ประเทศไทยต้องเป็นเกษตร…เราจะอยู่กับอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน” คือคำพูดอันเป็นข้อคิดปิดท้ายของ คุณสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการ นครสวรรค์ สตีล จำกัด ( NKS)