สอนปลูกทุเรียน 1 วันปลูกได้ สอนหมดไส้หมดพุง ปลูกไม่ได้ให้มันรู้ไป
ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล เจ้าของสวนเพชรนครไทย จ.พิษณุโลก จะเปิดห้องเรียนกลางสวน ถ่ายทอดความรู้ทั้งวิชาการและประสบการณ์

ถือเป็นโอกาสดีของผู้ที่คิดจะปลูกทุเรียน “เกษตรอคาเดมี-เรียนรู้สิ่งดีดีจากของจริง” ในเครือเกษตรก้าวไกล ร่วมกับ ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล เจ้าของสวนเพชรนครไทย จ.พิษณุโลก จะเปิดห้องเรียนกลางสวน ถ่ายทอดความรู้ทั้งวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งดร.วีรวุฒิได้ลงหลักปักฐาน “ปลูกทุเรียนนอกถิ่น” มา 12 ปีเต็มๆ จากเริ่มต้นเพียง 5 ต้น เป็น 1,000 กว่าต้นในปัจจุบัน

ทีมงาน “เกษตรก้าวไกล” แล “เกษตรว้อยซ์” จับเข่าคุยดร.วีรวุฒิ ปลูกทุเรียนอย่างไรให้รอดและรวย

ดร.วีรวุฒิ กล่าวว่าการปลูกทุเรียนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากที่จะเรียนรู้ โดยตนเองนั้นเป็นคนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของทุเรียน ต่อมามีการปลูกทุเรียนกันหลายจังหวัด ทั่วประเทศ บางคน บางจังหวัด ปลูกทุเรียนต้นแล้วต้นเล่า ตายแล้วตายอีก เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจ…

การทำสวนผสมผสานหรือปลูกต้นไม้เป็นร่มเงามีความจำเป็นอย่างมากต่อทุเรียนนอกถิ่น

หัวข้อที่จะสอน จะเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นที่ปลูก ดินที่เหมาะสม ควรเป็นดินแบบไหน ถ้าไม่เหมาะสมจะแก้ไขอย่างไร ปลูกอย่างไรที่ได้ผลดี หลุมปลูก พันธุ์ปลูก ควรปลูกช่วงไหน ระยะห่างเท่าไร ทำไมต้องปลูกไม้กันลม ควรปลูกไม้ชนิดไหนดี กรณีทำเป็นสวนผสมมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชนิดไม้ผลที่ปลูกร่วมกันอย่างไร การวางระบบน้ำที่ดีควรวางตั้งแต่ตอนไหน ทุเรียนต้องการน้ำอย่างไรในแต่ละช่วงอายุและฤดูกาล การจัดการสวนทุเรียนตั้งแต่ปลูกใหม่จนอายุ 12 ปี เช่น การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง การจัดการโรคแมลง ฯลฯ (ทุเรียนที่สวนมีตั้งแต่อายุ 1 ปี-12 ปี) ฯลฯ

สระเก็บน้ำของสวนจะต้องมีน้ำอย่างพอเพียง

“ผมได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือได้รับทุนจากรัฐบาล เมื่อมีความรู้ขนาดนี้ จึงอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนเกษตรกร ซึ่งเขายังลำบากอยู่ ไม่ได้มองเรื่องรายได้หรือกำไรอะไรมาก ก็อยากให้เกษตรกรของเรามีฐานะดีขึ้นเหมือนประเทศอื่นๆเขา ทุกวันนี้เกษตรกรของเราปลูกไม้ล้มลุก ปลูกพืชไร่ ซึ่งต้องปลูกทุกปี แต่ไม้ผลปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ 30-40 ปี แต่ต้องมีวิธีบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะทุเรียนที่ปลูกนอกถิ่น(ทุเรียนถิ่นใหม่) ถ้าไม่ศึกษาให้ดีมีโอกาสตายสูง” ดร.วีรวุฒิ บอกถึงความมุ่งมั่น และย้ำว่า บั้นปลายชีวิตแล้ว อยากทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน

ปลูกเงาะผสมทุเรียน

ผู้สนใจพบกันวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนทุเรียนเพชรนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ต้นนี้ดาวเด่นของสวน

ติดต่อสมัครเรียน โทร. 08978773737 (คุณภัทรานิษฐ์) ค่าเรียน 1,800 บาท พิเศษลดเหลือ 1,600 บาท เฉพาะรุ่นเปิดตัว และกรณีมา 2 คนขึ้นไป ลดเพิ่มอีกคนละ 200 บาท คงเหลือคนละ 1,400 บาทเท่านั้น