เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 ทีมงาน “เกษตรก้าวไกล” ในเครือข่าย “เกษตรว้อยซ์” ได้สัมภาษณ์ อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาศาสตร์ นักปรับปรับพันธุ์มันสําปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 ผ่านทาง Page Facebook และ Youtube เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

โดยก่อนหน้านี้ “เกษตรก้าวไกล” ได้นำข้อมูลมันสําปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 มาเสนอไปครั้งหนึ่งแล้ว ในโอกาสเปิดตัวครั้งแรกในงานเกษตรแฟร์ 63 (ข้อมูลจะอยู่ใน https://youtu.be/zo6dEx3Ml-o และ https://bit.ly/2yZjcJp) ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจมาก จนต้นพันธุ์ที่เตรียมมาไม่พอแจก และหลังจากนั้นมีโครงการว่าจะเปิดแจกฟรีอีกครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ประจวบกับการเตรียมต้นพันธุ์ที่จะต้องมีความพร้อมและเนื่องจากเกิดปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้ต้องเลื่อนเวลา แต่ล่าสุดนี้ อาจารย์สกล แจ้งว่าได้เตรียมการที่จะไปแจกพันธุ์ฟรีในงานเกษตรแฟร์ปากช่องที่จะจัดเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งที่ศูนย์ลพบุรี และที่เขาหินซ้อน ใครใกล้ที่ไหนไปรับแจกที่นั่น (รายละเอียดจะอยู่ในคลิป)

อนึ่ง มันสําปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์เกษตรศาสตร์ 75 กับพันธุ์ระยอง 11 ในปี พ.ศ 2557 ปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวน 32 สถานที่ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.8 ตันต่อไร่ มีปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 32 เปอร์เซ็นต์และผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1.75 ตันต่อไร่ สูงกว่ามันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR 43-0 8-89 ลงหัวเร็ว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป สามารถปลูกและปรับตัวได้ดี ทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วง และทนต่อสภาวะหัวเน่าเมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ต้นพันธุ์เมื่อตัดแล้วสามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานก่อนปลูก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายและดินออกทราย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-2246-0483