โครงการตู้เย็นข้างบ้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จัดโครงการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวส่งตรงให้ไปปลูกถึงบ้าน ด้วยการเปิดตัวโครงการเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และเปิดให้ลงทะเบียนรับแจกด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านแอป ตู้เย็นข้างบ้าน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ในวันเดียวกัน ปรากฎว่าประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย มีผู้ลงทะเบียน ใช้เวลา แค่ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ครบตามจำนวนโควต้า 10,000 คน หรือเมล็ดพันธุ์ผัก 10,000 ชุด (1 ชุดมี 5 ซอง รวม 50,000 ซอง) ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว มีผู้ลงทะเบียนพร้อมๆกัน จำนวนรวม 46,000 คน แต่ได้รับสิทธิ์เพียง 10,000 คน ตามกติกาที่กำหนดไว้

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า มีผู้ประสงค์จะลงทะเบียนขอเมล็ดพันธุ์เกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ตอนแรก โดยมีผู้สนใจเริ่มเข้า สมัครเป็นเพื่อนในไลน์ตู้เย็นข้างบ้านตั้งแต่ช่วงบ่าย พอถึงเวลา 17.00 น. ก็หลั่งไหลเข้ามาเฉลี่ยวินาทีละ 30-40 คน และพอถึงเวลา 18.30 น. ก็ครบตามจำนวน 10,000 คน ส่วนจำนวนที่เหลือที่ไม่ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ เข้าใจว่าจะมีโครงการ 2 โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทอีสท์เวลส์ซีด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกทางกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังจัดทำรายชื่อและส่งต่อไปให้ บริษัทอีสท์เวสท์ซีด ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเมล็ดพันธุ์ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้