เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ทีมงาน “เกษตรว้อยซ์” ได้เดินทางไปที่งานเทศกาลอินทผลัมภาคตะวันตก ครั้งที่ 3 ซึ่งมีออกร้านผลิตภัณฑ์เกษตรกรต่างๆ และเราก็ได้พบกับร้านจำหน่ายต้นพันธุ์ทุเรียนชื่อร้านสวนฟ้าใส มีเจ้าของเป็นคนหนุ่มชื่อ “สุรฤทธิ์ กาญจนคชินทร์” หรือ “คุณเอ” ที่เราสนใจก็เพราะร้านของเขามีป้ายกระดาษเขียนข้อความว่า “ทำไมทุเรียนตาย” และอีกป้ายเขียนว่า “วิธีปลูกไม่ตาย” เราจึงเดินไปถามไถ่…

ผลก็คือได้ความรู้มากมาย และรู้อีกว่าคุณเอนั้นไม่ธรรมดา…เรียนจบปริญญาตรี ศึกษาเกษตร และปริญญาโท พันธุวิศวกรรม (สรีระวิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคยทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะว่าไปก็เหมือนมหาบัณฑิตผู้แปลงร่างมาเป็นคนขายพันธุ์ทุเรียน…จึงมีความรู้เรื่องยีนพืชยีนทุเรียนและก็กำลังพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนใหม่ๆ

ป้ายข้อความที่ว่า ทำไมทุเรียนตาย มีดังนี้

1 ปลูกโดยไม่ตัดรากขด 2 ปลูกจมรากอากาศ 3 โดนแสงตะวันตก 4 รดน้ำบ่อยเกิน และ 5 ใส่ปุ๋ยเกิน (ควรใส่จุลินทรีย์)

ส่วยป้ายข้อความ วิธีปลูกไม่ตาย ดังนี้

1 นำเข่งใส่ใบไม้จนเต็ม 2 นำดินใส่เพียงด้านบน 3 นำต้นพันธุ์มาตัดรากขด 4 นำต้นพันธุ์ใส่ลงไป อย่าจมราก ปลูกให้รากลอย และ 5 นำไปวางใต้ต้นไม้อย่าขุดหลุม และเอาซากพืชมากองโดยรอบเข่ง อย่าให้แดดตะวันตกเข้าโคนต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของให้ชมจากคลิป โดยในคลิปนั้นจะได้ทราบอีกว่าคุณเอกำลังทำงานชิ้นใหญ่ที่สำคัญคือการปรับปรุงพันธุ์ให้ทุเรียนหมอนทองให้เนื้อเยอะมากกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งมุมมองต่างๆ น่าสนใจครับ