คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน ภูมิใจนำทีมงานเกษตรก้าวไกล เยี่ยมชม
คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน ภูมิใจนำทีมงานเกษตรก้าวไกล เยี่ยมชม "เห็ดน่านมั่นคง" และถ่ายทำเรื่องราวนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

เรื่องโดย : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล

น่าน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ “เกษตรก้าวไกล” ตั้งใจไป ภายใต้โครงการลุยเกษตรสุดเขตไทย ระยะที่ 1 โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพราะนอกจากความงดงามของธรรมชาติอันเป็นจุดเด่น น่านยังเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการตาม New Gen Hug บ้านเกิดที่ทางธ.ก.ส.จัดทำขึ้น และได้มีเกษตรกรที่เป็น New Gen ของวงการเกษตรเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดดี ๆ ที่น่าสนใจ

คุณวรากร หรือ “ก่อ” เกศทับทิม ผู้จัดการหจก.น่านมั่นคง ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ที่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน คือ หนึ่งใน New Gen ที่ทาง คุณสุชาติ เพชรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดน่าน แนะนำด้วยความภาคภูมิใจ และได้มอบหมายให้ คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน และคณะ นำพาไปเยี่ยมเยือน

ภายใต้โรงเรือนผลิตเห็ด ออรินจิ ยานางิ ชิตาเกะ และอีกหลายชนิด ที่นี่ไม่ได้เพาะเห็ดขายแบบเดิมๆ แต่ยังได้ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเข้ามาเสริมสร้างสมรรถภาพในการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การควบคุมผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น

คุณวรากร มีความหวังว่าจะสร้างเครือข่ายคนเพาะเห็ดให้เกิดขึ้นในชุมชน
คุณวรากร มีความหวังว่าจะสร้างเครือข่ายคนเพาะเห็ดให้เกิดขึ้นในชุมชน

เครือข่ายเกษตรกรอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ

“นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจการเพาะเห็ดด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้ว อีกสิ่งที่ผมกำลังดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ธ.ก.ส. คือ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเห็ดของจังหวัดน่านขึ้น ด้วยการจัดหาตลาดรองรับ และส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อผลิตเห็ดคุณภาพ รวมถึงการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งตลาดที่ได้ติดต่อไว้”

นั่นคือ สิ่งที่มาจากใจของวรากรถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ ในฐานะเกษตรกรุ่นใหม่ที่วันนี้มองว่า การประกอบอาชีพการเกษตรนั่น จะต้องเปลี่ยน ต้องใช้หลักการตลาดนำการผลิต ต้องเลิกจากการเป็นผู้ผลิตอย่างเดียว ต้องกลายมาเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายเองด้วย  

“เดิมนั้นผมทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่หน่วยงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานี แต่ด้วยความเป็นลูกหลายเกษตรกร จึงทำให้เรามีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพเกษตรด้วย จึงใช้เวลาว่างจากการทำงานศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร และ เห็ดเป็นหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ผมมีความสนใจ และได้ไปเรียนรู้จากฟาร์มเพาะเห็ดที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อตัดสินใจกลับบ้านเพื่อสร้างธุรกิจของตนเอง ผมจึงมองที่เห็ดเป็นหลัก”

“ฟาร์มของเราเริ่มจากการแปรรูปเห็ดโคนน่าน เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เคยได้รับรางวัลแปรรูประดับเหรียญเงิน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาแพร่ เมื่อปี 2560 โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตเห็ดในโรงเรือน โดยเฉพาะเห็ดเมืองหนาว และสร้างโรงอบเห็ดสุญญากาศ พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเห็ดโคนน่าน”พร้อมที่จะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน

พร้อมที่จะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน
พร้อมที่จะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน

“สิ่งสำคัญเราหวังว่าจะเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ที่เพาะเห็ดขายอยู่แล้วให้มาร่วมมือกัน เพราะเราทำคนเดียวไม่ได้ และเราจะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเห็ดให้เกิดขึ้นทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน รวมทั้งส่งขายห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เช่น สสว. สวทช. ธ.ก.ส. เป็นต้น” คุณวรากร กล่าวอย่างมุ่งมั่น

“แม้เห็ดจะมีข้อดีต่างๆ มากมาย แต่ยังมีสิ่งที่เป็นปัญหา และเกษตรกรต้องประสบกันมาก คือ ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง จากสิ่งที่เกิดขึ้น ผมจึงพยายามศึกษาหาข้อมูล จนพบว่าปัญหาการที่เห็ดให้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูงนั่นสามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วย ใช้ระบบการตลาดเข้ามาแก้ไข โดยเฉพาะการตัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง”

คุณวรากร บอกว่าอีกว่า ขณะนี้รูปแบบด้านการตลาดนั้นได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อทำการผลิตเห็ดคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด

“อย่างเช่น เห็ดโคนดำ ที่มีทีเดียวที่จังหวัดน่าน ตอนนี้บริษัทในเครือของสหพัฒน์ ได้ให้ความสนใจและต้องการรับซื้อเห็ดโคนดำไปทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทส” คุณวรากรยกตัวอย่าง

“สร้างความมั่นคงในอาชีพการเพาะเห็ด” จึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญต่อก้าวการพัฒนาที่วรากรวางไว้ และต้องทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ทั้งกับตัวเขาเอง และเพื่อนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดที่บ้านเกิดเมืองน่าน

คุณชวลิต คำเฝ้า (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน บอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
คุณชวลิต คำเฝ้า (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน บอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนเต็มที่

คุณชวลิต คำเฝ้า ผู้ช่วยผจก.ธ.ก.ส.สาขาน่าน กล่าวว่า จากแนวคิดของวรากร ซึ่งเป็นเกาตรกรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างความมั่นคงในอาชีพการเพาะเห็ดนั้น ถือเป็นแนวคิดที่ดีมาก ซึ่งทาง ธ.ก.ส. มีนโยบายที่ดูแลลูกค้าที่เป็น สมาร์ฟาร์เมอร์ และเอสเอ็มอี.ด้านการเกษตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในลักษณะของเครือข่าย

“ตรงนี้ถือเป็นการช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายในการทำงาน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างยั่งยืน” คุณชวลิต กล่าว

โดยหนึ่งในการสนับสนุนที่ทางธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนและดำเนินการคือ การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ที่มีระยะเวงลาดำเนินการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นำชมตัวอาคารที่จะใช้ทำการเพาะเห็ด ซึ่งจะเปิดใชต้นปี 2564
นำชมตัวอาคารที่จะใช้ทำการเพาะเห็ด ซึ่งจะเปิดใชต้นปี 2564

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ของธ.ก.ส. มีจุดประสงค์เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม หรือในลักษณะ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี) กรณีค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR

โดยคุณสมบัติของผู้ต้องการเข้าร่วม ต้องเป็นเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน และผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระ

ในส่วนของหลักประกันที่ต้องมีและต้องใช้ประกอบการพิจารณานั้น ได้ทั้งการใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย หรือ ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ให้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท หรือใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บาท หรือใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้

“สิ่งที่ธ.ก.ส.ทำในวันนี้ สำหรับผมแล้วมองว่า เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง อย่างผมนั้นตอนแรกที่กลับมาเรามีแต่ความคิด แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จึงได้ไปขอคำปรึกษากับทางธ.ก.ส. และได้รับคำแนะนำด้านต่าง ๆเป็นอย่างดี และที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ การพัฒนาตัวเกษตรกรด้วยการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ในหลายสถานที่หลายโครงการที่ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการ จนทำให้เรามีแนวคิดใหม่ๆ มีมุมมองใหม่ๆกับการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตที่จะก้าวต่อไป” คุณวรากร ให้มุมมองเพิ่มเติมต่อการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจากธ.ก.ส.

จากผลการสนับสนุนของธ.ก.ส.จากความมุ่งมั่นของเกษตรกรอย่างวรากร จึงทำให้วรากรมีโอกาสเข้าร่วมเพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนาในโครงการต่าง ๆ และได้รับรางวัลมาการันตี เช่น ได้รับรางวัลเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ จากสสว. และเข้าประกวดนิวเจนฮักบ้านเกิด ของธ.ก.ส.ติดอันดับ 1 ใน 140 คน จากผู้สมัครกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ

นี่คือทั้งหมดจากคำถามว่า ทำเพื่อใคร..ที่มีคำตอบให้แล้วจากทั้งตัวเกษตรกรอย่าง คุณวรากร และหน่วยงานสนับสนุนอย่าง ธ.ก.ส.

สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะทำฟาร์มเห็ดปรึกษานิวเจนรุ่นใหม่ โทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์ 08 9­­746 6447 “วรากร เกศทับทิม” แห่ง หจก.น่านมั่นคง ยินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่…และสร้างเครือข่ายเห็ดน่านมั่นคงไปด้วยกัน