คุยสัพเพเหระ..เรื่องการตัดแต่งดอกทุเรียนและระบบน้ำของสวนสมโภชน์เกาะช้าง
>ดอกทุเรียนสวยๆได้เวลาตัดแต่งแล้ว

ต้องขอบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นการคุยแบบสัพเพเหระ ไม่สามารถเจาะลึกได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ แต่ที่นำมาบอกกล่าวนี้ก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าใครสนใจเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้กับสวนทุเรียนแบบที่ว่าเกษตรกรไทยทำใช้เอง แนะนำให้ไปศึกษาดูงานเชิงลึกกันได้

คุณสมโภชน์ ทัศมากร กับตะขอตัดแต่งดอกทุเรียน
>คุณสมโภชน์ ทัศมากร กับตะขอตัดแต่งดอกทุเรียน

ในคลิปนี้ จะบอกคร่าวๆ เรื่องการตัดแต่งดอกทุเรียนที่กำลังออกดอกบานสวย และเรื่องการขุดบ่อน้ำ รวมทั้งระบบน้ำของสวน ที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ และวันที่ไปดูงานนั้น บังเอิญลูกชายของคุณสมโภชน์ ทัศมากร คือ คุณเฉลิมพล ทัศมากร ต้องไปประชุม Young Smart Farmer ที่กรุงเทพฯ ก็เลยคลาดแคล้วกัน ไม่งั้นคงได้ล้วงลึกความรู้ดีๆมาฝากกัน

ขอบคุณ ธ.ก.ส.สาขาเกาะช้าง ที่เป็นผู้นำทางและประสานงานให้ได้มาที่สวนสมโภชน์เกาะช้างในครั้งนี้

ระบบตรวจวัดความชื้น เพื่อจะรู้ว่าแต่ละต้นต้องรดน้ำมากน้อยแค่ไหน
>ระบบตรวจวัดความชื้น เพื่อจะรู้ว่าแต่ละต้นต้องรดน้ำมากน้อยแค่ไหน
ป้ายสนับสนุนสวนสมโภชน์จากหน่วยงานต่างๆ
>ป้ายสนับสนุนสวนสมโภชน์จากหน่วยงานต่างๆ