กินดื่มกัญชาเป็นยาต้าน COVID-19
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ได้มาเยี่ยมชมแปลงนำร่องปลูกสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา” ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนของคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่สื่อสารมาทางโลกออนไลน์ “เกษตรVOICE” ขอนำมาเสนอให้รับทราบกันอีกครั้ง โดยคุณประพัฒน์ ในฐานะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ผลักดันเรื่องกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยปลูกเองได้มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

เมื่อวานนี้ (29 มกราคม 2564) ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ได้มาเยี่ยมชมแปลงนำร่องปลูกสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์ และเป็นสักขีพยานในการส่งมอบสมุนไพรกัญชาและเมล็ดพันธุ์ให้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐต่อไป และในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสนำเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้ท่านรองนายกรัฐมนตรี และทีมงาน เพื่อโปรดพิจารณาในครั้งนี้อีกหลายประการดังนี้

อีกก้าวที่มั่นคง นำสู่ความสำเร็จเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติด้วยกัญชง/กัญชา และสมุนไพรไทย ทางการแพทย์….

1. นโยบายการส่งเสริมให้ผู้ป่วยปลูก 6 ต้น การเริ่มต้นใช้นโยบายที่บุรีรัมย์เป็นตัวอย่างที่ดี สนับสนุนให้ขยายทั้งประเทศ

    • โดยให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต (รพ สต ทั่วประเทศ) สามารถสั่งจ่ายเมล็ดพันธุ์สมุนไพรกัญชา ให้แก่ผู้ป่วย สามารถปลูกและใช้เพื่อรักษาตัวเองได้ โดยการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เกิน 6 ต้น

    • การกระจายอำนาจการอนุญาตปลูก สู่ท้องถิ่น เสริมการทำงานของ อสม. ช่วยทำให้ขั้นตอนเร็ว กระชับ วัดผลได้ 

    • การปลูกของคนป่วย ควรทำให้ง่าย รวดเร็ว ประกาศ ให้ยกเลิกความผิดทางอาญาสำหรับผู้ป่วย (Decriminalization) แบบอเมริกาประกาศใช้สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ จะได้ใจประชาชนเป็นอย่างมาก

2. นโยบายการศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐกิจจากพืชสมุนไพรในมหภาค (รวมถึงสมุนไพรกัญชาและกัญชง) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการแพทย์ทางเลือก และยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ของคนไทยทั้งชาติได้อีกด้วย

    • โดย จัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษกิจจากสมุนไพร และระดมผู้รู้จากทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเศรษฐกิจสมุนไพรไทย เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก และยกระดับศักยภาพของประเทศไทย ภายในเวลา 6 เดือน

3. นโยบายประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมกัญชาทางการแพทย์ตามตำรับแพทย์ศาสตร์สังเคราะห์ และแพทย์แผนไทย (ตำหรับโอสถสมเด็จพระนารายณ์ สูตรตำรับยาของชาติจากจารึกวัดโพธิ ตามที่ UN ประกาศยกเว้นไว้ให้ใช้กัญชาตามการใช้ที่มีอยู่ดั้งเดิมในวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลมีอำนาจอนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้การควบคุมในบทบัญญัติที่ 7 ที่ประกาศไว้ตาม Artical 49 ของ UN International Drug Control Conventions 1961 / 1972)

    • โครงการอาหาร/เครื่องดื่มเป็นยา โดยเฉพาะสูตรต้าน COVID-19 อย่างกว้างขวาง เพื่อให้นักท่องเที่ยว/ประชาชน รับประทานอาหารเป็นยา….ทำตำราอาหารจากยาแผนโบราณ (ที่มีตำรับกัญชาเป็นส่วนประกอบ) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ทุกคนในไทย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่กระจายรายได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับทุกภาคส่วนของคนไทย ทั่วทั้งประเทศ

   • โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนที่ใช้สมุนไพร ทั้งปลูก แปรรูป และใช้เพื่อรักษาผู้ป่วย

กินดื่มกัญชาเป็นยาต้าน COVID-19

(อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม..ต้นแรกปลูกแล้ว “กัญชาลงสู่ดินถูกกฎหมาย” โดยเกษตรกรไทย พร้อมเผยแพร่ความรู้ในปี 63 https://bit.ly/3je4LV7)