ปลูกมะนาวในยางรถยนต์ พื้นที่ 1 ไร่
อดีตพลร่มป่าหวาย..ปลูกมะนาวในยางรถยนต์ พื้นที่ 1 ไร่ ทำรายได้ 7 หลักต่อปี

คุณธัมมาภัทร์ ทองมี “อาจารย์ชัช” เจ้าของบ้านสวนมะนาวเขาตอง อดีตทหารพลร่มป่าหวาย หลังออกจากราชการก็มาทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อาจารย์ชัช ปลูกมะนาว 1 ไร่เศษ “มะนาวแป้นทวายเมืองกาญจน์โคตรดก” ทำรายได้ตัวเลข 7 หลักต่อปี ด้วยการปลูกในยางรถยนต์ (เป็นการลดต้นทุนอย่างดี ถูกกว่าวงบ่อมากๆ) มีรายได้มาจากการขายกิ่งพันธุ์ และผลผลิตจะไม่ขายลูก แต่นำไปแปรรูป..

เคล็ดลับความสำเร็จ…

เคล็ดลับข้อที่ 1 ปลูกมะนาวสายพันธุ์ดกทั้งปี ด้วยวิธีผสมเกสรรวม 3 สายพันธุ์กลายเป็น มะนาวแป้นทวายเมืองกาญจน์โคตรดก

เคล็ดลับข้อที่ 2 ปลูกมะนาวไร้ดินใช้ใบก้ามปูหมัก ขี้วัวหมัก แล้วก็ใส่ปุ๋ยออแกนิคอินทรีย์ปลอดสารพิษ

“มะนาวขายลูกละ 50 บาท แต่ไม่มีคนซื้อ แต่ถึงมีคนคนซื้อก็ไม่ขาย เพราะนำไปแปรรูปทำเป็นสบู่ลูกเดียวได้ 5 ก้อน ขายได้ 500 บาท” อาจารย์ชัช กล่าว

อย่างไรก็ดี ทุกท่านที่ดูคลิปนี้ ขอย้ำว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่ยืนอยู่ได้ ด้วยการใช้พื้นที่ 1 ไร่เศษ ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยืนอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มมูลค่าสินค้า อย่าไปคิดว่าคนขายพันธุ์รวย คนซวยคือคนปลูก เพราะว่าคนขายพันธุ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีมาก ส่วนคนปลูกที่รวยก็ใช่น้อย ทุกอาชีพย่อมมีทั้งคนรวยคนไม่รวย ขอให้ยึดหลักคนที่ประสบความสำเร็จนำมาปรับใช้จึงจะทำให้เดินหน้าต่อได้

รายละเอียดจากคลิปต่อไปนี้เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้บ้าง

(จตุพล เกษตรก้าวไกล LIVE สดจากสวนมะนาวเขาตอง จ.กาญจนบุรี / 28 เมษายน 2564)