ครบเครื่องเรื่องเที่ยวเกษตร “เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์” ได้รู้ได้อร่อย ธ.ก.ส.หนุนสุดๆที่ชลบุรี
ครบเครื่องเรื่องเที่ยวเกษตร “เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์” ได้รู้ได้อร่อย ธ.ก.ส.หนุนสุดๆที่ชลบุรี

เรื่องโดย : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล

“เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์” (The FIGnature Garden) ตั้งอยู่ที่ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี คือ หนึ่งในความสำเร็จของการยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น สร้างการอยู่ดีมีสุขในรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่ ที่แตกต่างไปจากการเกษตรในรูแบบเก่าที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิม ด้วยฝีมือ และมุมมองของคนรุ่นใหม่ ที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกษตรกร แต่ได้พัฒนาเป็นนักธุรกิจเกษตร ที่ชื่อ จิ้น – ยงยุทธ เลารุจิราลัย KU 60 คณะเกษตร

ความสำเร็จของเดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ ได้ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงการพัฒนาที่ทุกคนที่มีความไฝ่ฝันอยากทำเกษตร สามารถทำได้ หากลงมือทำ และอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ที่ตามมาของสวนแห่งนี้ คือ การเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยเข้มแข็งในอนาคต นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ช่วยลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ของสหประชาชาติ และ BCG ของประเทศไทย

เดินตามรอยเท้าพ่อ “โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิด”

จุดเริ่มต้นของ เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ เกิดขึ้นจากการเป็นคนรุนใหม่ที่มีความฝันอยากการเกษตร และมีความหลงไหลในไม้ผลชนิดใหม่ที่ชื่อ มะเดื่อฝรั่งหรือฟิก

“สำหรับผม ลูกฟิก คือ รอยเท้าที่พ่อทิ้งไว้ให้ในอดีต เป็นผลไม้สุขภาพคุณประโยชน์สูงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น เกิดเป็นอาชีพที่ใช้เลี้ยงครอบครัวและสามารถช่วยผู้คนที่มีปัญหาสุขภาพได้ ด้วยเป็น super food เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ติด 1 ใน 10 ของโลก ทั้งมีไฟเบอร์สูง แคลเซียมสูง ธาตุเหล็กสูง มีวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายเราต้องการหลายชนิดและสูงมาก และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย ทำให้สามารถลดเบาหวาน ลดความดัน ลดไขมัน และแก้ท้องผูกได้ ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน การทานลูกฟิกทุกวันเป็นประจำจะช่วยให้ลดการทานยา ควบคุม เบาหวาน ความดันและไขมันได้”

จิ้น สานฝันให้เป็นจริง ตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ในประโยคที่ว่า “โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิด” ด้วยการปรับพื้นที่ของครอบครัว จากที่ดินว่างเปล่าไม่มีน้ำ ไม่มีไฟ ไม่มีอะไรเลย จำนวน 10 ไร่ ให้กลายเป็นสวนฟิกในปี 2562 โดยมุ่งมั่นตั้งเป้าให้เป็นการปลูกแบบปลอดสารเคมี

คนรุ่นใหม่ ไอเดียเจ๋ง มุ่งมั่น ชัดเจน ธ.ก.ส.พร้อมหนุน

ก้าวแห่งการเริ่มต้นสวนฟิกตามฝัน เกิดขึ้นได้ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ คือ ทุนในการดำเนินการ ซึ่งเดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

“ตั้งแต่วันเริ่มต้น ธ.ก.ส. ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่และต่อเนื่องครับ ครั้งแรกที่ผมได้รับความช่วยเหลือจากธ.ก.ส. เป็นเพราะผมต้องการที่จะขยายกิจการ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทุนในการดำเนินการ จึงนำเรื่องไปปรึกษากับ ธ.ก.ส.สาขาบ่อทอง ซึ่งให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ด้วยเห็นว่า เรามีแนวคิดที่ต้องการทำเกษตรที่เน้นการไม่ใช้สารเคมี จึงได้แนะนำให้ขอสินเชื่อจากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว หรือ Green Credit และจากนั้นมาถึงวันนี้ผมเป็นลูกค้าของธ.ก.ส. มาตลอด” จิ้นกล่าว

ทั้งนี้ การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน คือหนึ่งในนโยบายสำคัญของธ.ก.ส. ธนาคารที่ให้มากกว่าสินเชื่อ ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่ออย่างเต็มที่มาตลอด จนก่อเกิดผลสำเร็จดั่งเช่นในวันนี้ สามารถสร้างเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้ เหมือนกับที่เดอะควิกเนเจอร์การ์เด้นท์แห่งนี้

เรียนรู้และพัฒนา ก้าวสำเร็จในวันนี้

“จากปีแรกๆ ศึกษาหาความรู้จากพี่ๆเพื่อนๆของคนปลูกมะเดื่อฝรั่ง ผมได้ปรับแก้วิธีการต่างๆโดยใช้การดูแล ต้นไม้โดยใช้จุลินทรีย์ควบคุมมาตลอดใน2ปีแรกเจอปัญหาเรื่องโรคราและแมลงเยอะมาก จนต้องหาวิธีแก้ไขเพิ่มและมีวินัยมากขึ้นกว่าในทุกๆปี จนในปีนี้เข้าปีที่ 4 ของการทำผล วิธีที่เราใช้จุลินทรีย์ในแก้ไขเรื่องโรครา และแมลงที่ปรับแก้มาตลอด เริ่มเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างและปัญหาทุกๆอย่างน้อยลง” จิ้นกล่าว

ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ ก้าวการพัฒนาของเดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์จึงมีอย่างต่อเนื่อง และโดดเด่น ทั้งการเป็นสวนฟิกแหล่งใหญ่ของจังหวัดชลบุรี และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์แบบในบรรยายกาศที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้มาเยี่ยมเยือนสวนแห่งนี้ ด้วยกิจกรรมทั้งด้านการเกษตร อาหาร เครื่องดื่มแสนอร่อยให้ได้ลิ้มลองระหว่างการเที่ยวชม

ได้รู้ที่เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์

การได้เรียนรู้อย่างเจาะลึกถึงเรื่องราวของฟิกในทุกแง่มุม คือ หนึ่งในความโดดเด่นของเดอะฟกเนเจอร์การ์เด้นท์ เพราะที่นี่ ได้ใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวน ตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์ ไปถึงเทคโนโลยีการจัดการดูแล เก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า

ตัวอย่างแรกที่น่าสนใจ คือ สายพันธุ์ฟิกที่เลือกปลูก เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ จะเน้นสายพันธุ์ฟิกจากประเทศอิสราเอล เช่น พันธุ์ Juicy fig หรือ ที่เรียกว่า ไวท์อิสราเอล มีลักษณะผลกลม ให้รสชาติ หวาน ฉ่ำ หอม และพันธุ์ BNR (Bordissot Negra Rimada) พันธุ์จะให้ผลรูปทรงรี และมีผลสีแดง

โดยต้นฟิกจะปลูกอยู่ในระบบโรงเรือน ที่มีขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 20 ม. สูง 4.8 ม. สาเหตุที่เลือกใช้เพราะคำนึงการสร้างคุณภาพผลผลิตในระดับเกรดฟรีเมี่ยม เพราะการมีโรงเรือนนั้น จิ้นบอกว่า สามารถควบคุมคุณภาพรสชาติให้สม่ำเสมอได้ตลอดทั้งปี

“โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ถือว่า เป็นช่วงต้องระวังสูง เพราะจะมีปัญหาคือลูกแตก จากสาเหตุได้รับน้ำฝนมากเกินไป ต้นฟิกไม่สามารถระบายน้ำออกได้เนื่องจากแดดน้อย เปรียบเหมือนเราที่ไม่สามารถระบายเหงื่อได้ ผลผลิตเสียหายมากไม่สามารถเก็บขายได้ โดยปกติสวนฟิกทั่วไปก็จะปิดสวนเพื่อตัดแต่งต้นฟิกในช่วงฤดูฝน แต่การปลูกในระบบโรงเรือนสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้” จิ้นกล่าว

สำหรับระบบการปลูกฟิกของที่นี่ จะเน้นการปลูกแบบหลุมทราย  โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 1 ม. ระหว่างแถว 1.5 ม. พื้นที่ 1 โรงเรือน ปลูกฟิกได้ 80-100 ต้น

“เหตุที่ผมเลือกใช้การปลูกในรูปแบบหลุมทรายนั้น เพราะมีข้อดี และตรงกับที่ต้นฟิกต้องการ เพราะดินทรายจะทำให้รากฟิก สามารถชอนไชหาอาหารใต้ดินได้ดี แตกต่างจากการปลูกในดินเหนียว ที่มักพบว่า มีปัญหาโรคแมลง และการติดดอกออกผลของฟิกไม่ดีเท่าที่ควร”

ที่น่าสนใจอีกประการ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า nternet of Things หรือเรียกสั้น ๆ IoT เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการจัดการดูแลเช่น ในส่วนระบบการให้น้ำ ระบบการจัดการแสง ระบบการให้ปุ๋ยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงระบบจะคำนวณความชื้นในดิน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อปล่อยน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของต้นฟิกโดยอัตโนมัติ รวมทั้งคำนวณความต้องการแร่ธาตุในดินเพื่อให้ปุ๋ย เป็นต้น

องค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของบอกว่า พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจทุกคนที่มาเยี่ยมชม โดยสามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 09-4692-2499

“ยินดีครับ เพราะฟิกนั้น มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมาก อย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา ของผมว่า แม้การดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอมีส่วนสำคัญให้ผลฟิกสมบูรณ์ แต่ยังมีอีกปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผลใหญ่และสมบูรณ์คืออายุต้น เพราะรากแข็งแรง แผ่ไปไกลขึ้นทำให้หาอาหารได้ดีขึ้นครับ ความรู้เหล่านี้ ทุกสามารถมาศึกษาได้ครับที่เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์”

ได้อร่อยที่เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์

อีกหนึ่งความโดดเด่นของเดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ คือ เมื่อมาที่นี่จะได้อร่อย ท่ามกลางบรรยากาศสวนฟิก ที่มีการจัดมุมองต่าง ๆ ได้อย่างสวยงามลงตัว เพียบพร้อมด้วยการบริการ และอาหาร เครื่องดื่มสุดแสนอร่อย

การเลือกซื้อฟิกผลสดรับประทาน คือ อีกจุดความอร่อยที่ห้ามพลาด ที่เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ จัดฟิกผลสดจำหน่ายใน 2 รูปแบบ หนึ่ง Juicy fig สีเขียวล้วน ที่คัดสด หวาน ฉ่ำ หอม และ สอง แบบรวมสายพันธุ์ ที่คละเคล้าด้วยสายพันธุ์ที่ให้รสชาติหวาน และสายพันธุ์ที่ให้รสชาติหวานปมเปรี้ยว โดยบรรจุกล่องที่น้ำหนักกล่องละ 330-400 กรัม คิดเป็นจำนวนผลอยู่ที่ประมาณ 5-6 ผล

อีกจุดความอร่อย และเป็นเมนูแนะนำที่อยากให้ทุกคนได้ลองดื่มด่ำ นั่นคือ เครื่องดื่มสุขภาพจากมะเดื่อฝรั่งอร่อยมากๆ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของสวน ไม่ว่า น้ำมะเดื่อฝรั่งปั่น มีให้เลือกหลายรสชาติ น้ำฟิกบรรจุขวด ที่มีไซด์ขนาด 200 ml และ 45 ml ให้ได้เลือกซื้อตลอดเวลา

ที่พลาดไม่ได้ คือ ชาใบมะเดื่อฝรั่ง พร้อมเสิร์ฟความอร่อยในรูปแบบของชาร้อน ที่มีความหอมละมุน กลิ่นมีเอกลักษณ์ สามารถทานได้ทั้งวัน เพราะไม่มีคาเฟอีน แถมประโยชน์แบบจัดเต็มหากทานเป็นประจำ ทั้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ลดไตรกลีเซอไรด์ ลดความดันโลหิต

แต่หากอยากได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนรักคนรู้จัก เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเดื่อฝรั่ง ได้แก่ ผลมะเดื่อฝรั่งอบแห้ง แยมมะเดื่อฝรั่ง พร้อมจำหน่าย

เดอะฟิกเนเจอร์การ์เด้นท์ คือ ความสำเร็จของการสร้างอนาคต  ด้วยแนวคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ได้พัฒนาสวนเกษตรสู่การท่องเที่ยวเกษตรเต็มรูปแบบได้อย่างน่าภาคภูมิใจ สมกับคำว่า “เกษตรคือประเทศไทย” ที่นำมาซึ่งความยั่งยืนของเศรษฐกิจของประเทศตลอดไป 

(ชมคลิปประกอบข่าวแบบเต็มๆได้ที่ https://youtu.be/WK5eU9RQv0Q)