เสวนาไม้เป็นยาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล งานเกษตรแฟร์65
เสวนาไม้เป็นยาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล งานเกษตรแฟร์65

เรื่อง/ภาพ : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัปดาห์ “เห็ดเป็นยา” อาหารที่ดีและคลินิกเพื่อสุขภาพ ในโอกาสงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารวิทยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและการให้บริการคลินิกสุขภาพมาพัฒนาทักษะให้กับผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าร่วมตลาดงานในอนาคต 

ภายในงานมีกิจกรรมที่โดดเด่น ก็คือนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” ทั้งการออกร้านนำแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ และโดยเฉพาะหัวข้ออบรมเสวนา ซึ่งมีหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องเห็ดเศรษฐกิจ เห็ดแก้จน รวมไปถึงการบรรยายพิเศษเรื่อง ไม้เป็นยา : กำยาน, เบาบับ, ไทรเซียรา พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ อันรวมไปถึง มารูล่า(marula) หรือ ต้นช้างเมา โดยวิทยากรผู้บรรยาย ก็คือ ดร. อานนท์ เอื้อตระกูล (ปรมาจารย์เรื่องเห็ด และสมุนไพรต่างๆ) และ คุณกาญจนา เพชรมณี เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30-16.30 น. “เกษตรก้าวไกล” ได้ถ่ายทอดสด LIVE มีเนื้อหาสาระ 3 ชั่วโมงเศษ (เรียกว่าเป็นเสวนามาราธอน เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้LIVEสดนานที่สุด) ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ จึงนำมาให้ชมกันแบบเต็มๆ ไม่ตัดต่อใดๆ

การบรรยายครั้งนี้ของ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ ชนิดที่ว่านำเอาประสบการณ์เรื่องเห็ดและการศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรที่สะสมมาถ่ายทอดอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทั้งที่บรรยายติดต่อกันมาตั้งแต่วันแรกที่งานเกษตรแฟร์เปิด 28 มกราคม จนถึงวันนี้ 4 กุมภาพันธ์ โดยแต่ละหัวข้อพุ่งเป้าไปที่เรื่องเห็ดเป็นยานำพาเศรษฐกิจแก้จนได้ เช่น เห็ดเยื่อไผ่ เห็ดถังเช่าสีทอง เห็ดโคน เห็ดทรัฟเฟิลขาวเพชรสยาม เห็ดตับเต่า ฯลฯ โดยดีกรีในเรื่องเห็ดของท่านนั้นเคยเป็นที่ปรึกษาเห็ดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำประเทศภูฏาน เป็นคนไทยคนแรกที่ประจำประเทศนี้ แถมบนเวทีวันนี้ได้เชิญบรรดาผู้รู้ที่เกี่ยวข้องมาบอกเล่าประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ดังภาพบรรยากาศที่นำมาให้ชมพอกล้อมแกล้ม ซึ่งคำอธิบายต่างๆก็จะอยู่ในคลิป https://youtu.be/ppY_pwoztSI

ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล เคยพูดไว้ว่าประเทศไทยจะโชติช่วงชัลวาลอีกแล้ว ซึ่ง “โชติช่วงชัชวาล” เป็นประโยคทองที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเคยพูดไว้เมื่อมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติและสามารถนำก๊าซมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพึ่งพาพลังงานด้วยตัวเอง แต่ที่ดร.อานนท์ได้พูดประโยคนี้ก็เพราะว่าได้พบเห็ดชนิดหนึ่งชื่อ “เห็ดทรัฟเฟิลขาว” ที่มีสรรพคุณทางอาหารและยา ดีกว่า เห็ดทรัฟเฟิลของต่างประเทศ ที่สำคัญ มันขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามรากต้นไม้หลากหลายชนิด นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อมั่นที่ว่าเห็ดนำพาเศรษฐกิจแก้จนได้

ขอบคุณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการ ได้มานั่งร่วมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบ บอกว่ายินดีมากที่จะนำเสนอการเสวนาที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร ซึ่งในการจัดเสวนาหรือบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ยังเข้มข้นในเรื่องการเผ้าระวังโควิด-19 แต่ก็ได้ถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM ไปให้กับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันทั่วโลก