ทำเกษตรอย่างไรให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ “โชค โคกหนองนา” มีคำแนะนำดีๆ
ถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่เกษตรกรไทย

ใครที่ได้ติดตามเรื่องราวของ คุณโชค-ศศเศรษฐโชค ตามพระหัตถิ์ หรือ “โชค โคกหนองนา” ตามที่ “เกษตรก้าวไกล” เคยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ https://bit.ly/3B5jYjZ จะพบว่าแนวทางก้าวสู่ความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นเกษตรกรของเขานั้นไม่ธรรมดา

“ก่อนหน้านี้ ทำงานบริษัทที่กรุงเทพฯครับ กลับมาบ้านเกิดได้ประมาณ 10 ปี มาปรับพื้นที่มีอยู่ประมาณ 60 ไร่ ให้เป็นแปลงเกษตรเลี้ยงชีวิต โดยยึดหลักตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9” โชค บอกกับเรา

เขาได้ทุ่มเพพลังกายพลังใจเกินร้อย พลิกผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชื่น กลายเป็น “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ที่พร้อมจะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะทำอาชีพการเกษตร

สิ่งหนึ่งที่น่าศึกษาสำหรับเกษตรกรรายนี้ คือ การทำให้ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่เกษตรกร ซึ่งไม่ใช่เพียงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) หนึ่งพลังที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนด้านทุนดำเนินการ จนทำให้สามารถก้าวเดินได้อย่างไม่ติดขัด

แต่ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาให้การสนับสนุนในทุกมิติ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ฯลฯ โดยจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายหน่วยงานสนับสนุนติดตั้งไว้อย่างชัดเจน นับเกือบ 10 หน่วยงานเห็นจะได้

“ตอนนี้ทุกหน่วยงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ เราทำพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทุกหน่วยงานครับ” โชค บอกกับเราเมื่อถามว่า ทำอย่างไรให้ทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน ซึ่งกรณีของโชคนั้นทำให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรกรไม่โดดเดี่ยว หลายหน่วยงานพร้อมให้การสนุนหากทำผลงานได้เข้าตา เสนอแผนงานตรงเป้าหมาย..

(คลิกชมการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานได้จาก https://youtu.be/E1Bxb_NOlEU นาที 14.25 เป็นต้นไป)

อีกสิ่งที่ได้เห็นจากความมุ่งมั่นของเกษตรกรรายนี้ คือ การสร้างอนาคตในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ผมอยากตั้งเป็นชุมชนเล็กๆ ภายใต้ชื่อ Ecovillage by Chok มีการใช้พลังงานสะอาด เช่น ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีการจัดการเรื่องป่า เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก 3 ปีครับ ผมจะทำ Ecovillage by Chok ให้สำเร็จ” โชค กล่าวถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกล้

คงจะต้องบอกเลยว่า กว่าที่จะทำให้ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ไม่ได้เพราะโชคช่วย แต่มาจากโชคที่ลงมือทำจริง ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททำจริง และได้นำมาซึ่งความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพตลอดไป